Utlysning av doktorandplatser inom ny VR-finansierad nationell forskarskola i specialpedagogik

Publicerat 2018-02-05 15:49. Uppdaterat 2018-02-05 15:49

Den nya nationella forskarskolan i specialpedagogik är ett samarbete mellan Malmö universitet (huvudlärosäte), Karolinska Institutet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Ambitionen är att utveckla kunskap som gör att elever med särskilda behov ska få en förbättrad skolgång, till exempel elever med neuropsykiatriska diagnoser. Forskarskolan ska också studera modeller för hur lärares kompetensutveckling kan stärkas inom det specialpedagogiska området.

Inom ramen för forskarskolan utlyses nu nio finansierade doktorandplatser vid Malmö universitet, Karolinska Institutet, Högskolan Kristianstad eller Linnéuniversitetet.

Forskarskolan vänder sig främst till lärarutbildare.

Sista dag för ansökan: 31 mars 2018.

Kontaktperson vid KI: Sven Bölte, professor 08-514 527 01, sven.bolte@ki.se

Forskarskolans webbsida på Malmö Universitets webbplats

Information om utlysningen och ansökningsprocessen

DoktorandForskarutbildning