Utlysning av CSTP

This page in English

Vårens utlysning är avslutad.

Utlysning av CSTP-medel sker vanligen två gånger per år.

CSTP kommer inte att utlysas under hösten 2018

Genom UKÄ:s tillsynsbeslut har KI uppmärksammats dels på att urval till forskarutbildning endast får göras bland behöriga sökande, och dels att utvalda kandidater ska antas till forskarutbildning i direkt anslutning till att de har valts ut. Eftersom studenten är medsökande till CSTP och dessutom inte nödvändigtvis behörig till forskarutbildning vid ansökningstillfället behöver CSTP ses över för att vara förenligt med befintliga lagar och regler. Styrelsen för forskarutbildning har därför beslutat att inte utlysa CSTP under hösten 2018. Istället ska en utredning genomföras för att se över satsningen. Att stödja forskningsintresserade studenter att tidigt involveras i forskning är viktigt för KI och det finns inget som talar emot att satsningen på CSTP kommer att fortsätta 2019 i ett något modifierat format. Information om när nästa CSTP-utlysning blir kommer att publiceras på den här webbsidan när beslut har fattats.

Information om KI:s nya antagningsprocess

Allmän information om CSTP

Kontakt

Du är även välkommen att kontakta studierektor för programmet, Peter Bergman, peter.bergman@ki.se eller handläggare på Grants Office, via cstp@ki.se.

Länkar