Utlysning av anställningar för juniora forskare 2017

This page in English

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning.

Satsningen omfattar totalt i) upp till åtta anställningar som forskarassistent (fyra år), ii) upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering) samt iii) upp till åtta anställningar som forskare (fem års finansiering). Anställningarna finansieras av KI:s Styrelse för forskning. Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare.

För mer information om villkor, bedömningsprocessen mm, klicka på respektive utlysning.

Anställning som forskarassistent - 4 år

  • upp till åtta anställningar
  • 1000 tkr per år i fyra år

Annons

Anställning som forskare - 2 år 

(förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

  • upp till åtta anställningar
  • 1000 tkr per år i två år

Annons

Anställning som forskare - 5 år

  • upp till åtta anställningar
  • 1200 tkr per år i fem år

Annons

Aktuellt (uppdateras löpande)

Bedömning av behörighet och prioritering av den grupp av ansökningar som ska granskas av externa sakkunniga

Antal sökande:
Forskarassistent - 169
Forskare 2 år - 26
Forskare 5 år - 96

Frågor om utlysningen?

E-post till Kompetensförsörjningsenheten: academic-appointments@ki.se

Länkar