Utlyses - uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL

Publicerat 2017-11-21 13:08. Uppdaterat 2017-11-22 16:25

Ett uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL - med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset utlyses nu för 2018, anmäl ditt intresse senast den 4 december.

Bakgrund

Stora delar av KI:s utbildning bedrivs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården. Det pågår och planeras för stora förändringar inom ”Framtidens hälso- och sjukvård” i Stockholm som innebär att en nätverkssjukvård byggs upp. När vårdlandskapet förändras, förändras även förutsättningarna för att bedriva utbildning. För att säkerställa kvaliteten i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom den nya organisationen av "Framtidens hälso- och sjukvård” har ett uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL inrättats.

Enligt det regionala ALF-avtalet (dnr LS1411-1389, KI 5-140/2015) har Karolinska universitetssjukhuset en central roll för klinisk forskning och utbildning inom universitetssjukvården. I den nya nätverkssjukvården kommer akutsjukhusens verksamhet att förändras och Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat om ett nytt verksamhetsinnehåll vid Karolinska universitetssjukhuset från 2018. Samtidigt införs en ny verksamhetsmodell vid Karolinska universitetssjukhuset där verksamheten delas in i teman och funktioner vilket innebär en stor förändring av organisationen.

SLL är KI:s enskilt största samarbetspartner. Det finns ett stort behov av att i det nya vårdlandskapet säkerställa att KI har VFU-platser i tillräcklig omfattning, lärandemiljöer som möjliggör interprofessionellt lärande samt kliniska träningsmiljöer.

Uppdraget

Vicedekanens uppdrag är att verka för att säkerställa en utbildning av hög kvalitet vid Karolinska universitetssjukhuset. Uppdraget rapporteras regelbundet till dekan för utbildning och vicedekanen är adjungerad till styrelsen för utbildning. Uppdraget omfattar 50 procent och institutionen ersätts för uppdragstagarens lönekostnader.

Vem söker vi?

Uppdraget kräver att man är väl insatt i utbildningsfrågor, KI:s utbildningsorganisation och VFU samt har en mycket god förankring vid såväl KI som Karolinska universitetssjukhuset. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vicedekanen ska ha anställning som lärare vid KI och prefekten ska godkänna uppdraget.

Uppdragets längd

Nuvarande befattningshavare avslutar sitt uppdrag den 31 december. Nu söker vi en person som är intresserad av uppdraget som vicedekan för samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2018.

Anmäl intresse senast 4 december

Intresseanmälan inklusive CV samt en kort personbeskrivning med motivering till varför du är intresserad av uppdraget skickas till registrator@ki.se, senast den 4 december 2017. Märk intresseanmälan med dnr 1-939/2017.

För mer information

Kontakta dekan Annika Östman Wernerson, tel 08-524 878 10.