Utkast formulär - Välkommen till Karolinska Institutet och Biomedicum

Inför din vistelse hos oss ber vi dig att fylla i information om dig själv i formuläret nedan, i syfte att få nödvändiga behörigheter för att vara verksam i våra laboratorier eller administration.

Informationen behandlas konfidentiellt vid Biomedicums HR-avdelning.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta HR-funktionen vid den institution du planerar att vara verksam hos.

Ladda upp en kopia av pass/ID-handling