Utbildningsnytt - nyhetsbrev

This page in English

Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som är verksamma inom Karolinska Institutets utbildningar. Syftet är att informera om beslut i styrelsen för utbildning och frågor som rör utbildningen. Brevet kommer ut cirka tre gånger per termin och produceras av kommunikationsavdelningen.

Prenumeration och kontakt

Vill du prenumerera på Utbildningssnytt eller har synpunkter och frågor, mejla: utbildningsnyheter@ki.se

2018

Utbildningsnytt 5, 2018

Utbildningsnytt 4, 2018

Utbildningsnytt 3, 2018

Utbildningsnytt 2, 2018

Utbildningsnytt 1, 2018

2017

Utbildningsnytt 7, 2017

Utbildningsnytt 6, 2017

Utbildningsnytt 5, 2017

Utbildningsnytt 4 2017

Utbildningsnytt 3 2017

Utbildningsnytt 2 2017

Utbildningsnytt 1 2017

2016

Utbildningsnytt 7 2016

Utbildningsnytt 6 2016

Utbildningsnytt 5 2016

Utbildningsnytt 4 2016

Utbildningsnytt 3 2016

Utbildningsnytt 2 2016

Utbildningsnytt 1 2016

2015

Utbildningsnytt 5 2015

Utbildningsnytt 4 2015

Utbildningsnytt 3 2015

Utbildningsnytt 2 2015

Utbildningsnytt 1 2015

2014

Utbildningsnytt 8 2014

Utbildningsnytt 7 2014

Utbildningsnytt 6 2014

Utbildningsnytt 5 2014

Utbildningsnytt 4 2014

Utbildningsnytt 3 2014

Utbildningsnytt 2 2014

Utbildningsnytt 1 2014

 

Omvärldsbevakning av högre utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitetsläraren (universitetslärarförbundets medlemstidning)

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Inside Higher Ed

University World News

 

LärandeLärareStudentStyrelse