Utbildningsnämnden KI SÖS

Utbildningsnämnden handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå, fristående och valbara kurser samt uppdragsutbildning.

Medlemmar Funktion  
Katarina Bohm Ordförande, GUA
Anders Sondén  Lärarrepresentant KI, Vice ordförande
Cecilia Bodén Utbildningshandläggare, KI SÖS
Anna-Mari Fagerdahl Lärarrepresentant KI SÖS
Johanna Hagman Studentrepresentant MF
Marie Iwarzon Lärarrepresentant NVS
Vakant Studentrepresentant MF
Lena Marions Lärarrepresentant KI SÖS
Thomas Nyström  Lärarrepresentant KI SÖS
Helena Sjölin  Lärarrepresentant KI SÖS
Johan Wikner Lärarrepresentant KI SÖS
Anders Åhlin Lärarrepresentant KI SÖS
Margaretha Forsberg Larm Adjungerad lärarrepresentant KI SÖS
Patrik Lyngå Adjungerad lärarrepresentant SÖS
Marie Sjöstedt Adjungerad lärarrepresentant SÖS