Utbildningsnämnden KI SÖS

Utbildningsnämnden handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå, fristående och valbara kurser samt uppdragsutbildning.

Medlemmar Funktion  
Katarina Bohm Ordförande, GUA
Anders Sondén  Lärarrepresentant KI, Vice ordförande
Vakant Sekreterare
Anna-Mari Fagerdahl Lärarrepresentant KI
Johanna Hagman Studentrepresentant MF
Marie Iwarzon Lärarrepresentant NVS
Paulina Jonsson Tepavac Studentrepresentant MF
Lena Marions Lärarrepresentant KI
Thomas Nyström  Lärarrepresentant KI
Helena Sjölin  Lärarrepresentant KI
Johan Wikner Lärarrepresentant KI
Anders Åhlin Lärarrepresentant KI
Margaretha Forsberg Larm Adjungerad lärarrepresentant KI
Patrik Lyngå Adjungerad lärarrepresentant SÖS
Marie Sjöstedt Adjungerad lärarrepresentant SÖS