Utbildningsnämnden KI SÖS

Utbildningsnämnden handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå, fristående och valbara kurser samt uppdragsutbildning.

Medlemmar Funktion  
Katarina Bohm Ordförande, GUA  
 Anders Sondén  Lärarrepresentant KI, Vice ordförande  
Annikka Klemi Haraldsson Sekreterare  
Anna-Mari Fagerdahl Lärarrepresentant KI  
Margaretha Forsberg Larm Lärarrepresentant KI  
Marie Iwarzon Lärarrepresentant NVS  
Paulina Jonsson Tepavac Studentrepresentant MF  
Lena Marions Lärarrepresentant KI  
Italo Masiello Lärarrepresentant KI  
Thomas Nyström Lärarrepresentant KI  
Helena Sjölin  Lärarrepresentant KI  
Johan Wikner Lärarrepresentant KI
Anders Åhlin Lärarrepresentant KI
Ännu ej namngiven Utbildningsnämndens handläggare
Marie Sjöstedt Adjungerad lärarrepresentant SÖS
Patrik Lyngå Adjungerad lärarrepresentant SÖS