Utbildningskonto till externwebben, ki.se

För att få publicera på ki.se behöver du gå igenom självstudiekursen i Drupal. 

Här ansöker huvudredaktör på institutionen om utbildningskonto till utbildningsmiljön. Personal på universitetsförvaltningen kan själva ansöka om konto efter att ha stämt av med sin chef. 

Mer information om självstudiekursen.