Utbildningskongressen 2018

This page in English

Är du nyfiken på vad som händer inom hälso- och sjukvårdsutbildningar både globalt och lokalt? Vill du presentera det du arbetar med och/eller nätverka med andra intresserade?

Den 15-16 mars arrangeras Karolinska Institutets utbildningskongress. Huvudfokus för kongressen är medicinsk pedagogisk forskning och internationalisering av utbildning. På kongressen medverkar internationellt framstående forskare inom medicinsk pedagogik och internationalisering av utbildning:

  • Brian Hodges, University of Toronto, Kanada, talar under rubriken Educating Health Professionals in the 21st Century: What Will We Need Humans For?
  • Betty Leask, La Trobe University, Australien, kommer att svara på frågan varför universiteten bör internationalisera sina utbildningar.
  • Agneta Bladh, regeringens särskilda utredare av internationaliseringsutredningen, presenterar utredningens förslag till ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor i Sverige.

Utbildningskongressen organiseras av styrelsen för utbildning och är i år även ett samarbete mellan Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse och deras KIPRIME symposium och styrelsens arbete med internationalisering av utbildning vid KI

Har du ett pedagogiskt projekt eller forskning välkomnar vi ditt deltagande i programmet!

Utbildningskongressens tre teman: