Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i fem enheter; Student- och karriärservice, Programkansliet, Studieadministrativa enheten, Uppdragsutbildning och Studenthälsan.

Ledning och samordning

Avdelningschef

Åsa Nandorf

Telefon: 08-524 865 16
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: Asa.Nandorf@ki.se

Avdelningsadministratör

Karin Lans

Telefon: 08-524 864 24
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: karin.lans@ki.se

Enhetschef

Johanna Bäckström

Telefon: 08-524 863 55
Enhet: Student- och karriärservice
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: Johanna.Backstrom@ki.se

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Enhetschef

Christopher Sönnerbrandt Tjänstledig

Telefon: 08-524 863 35
Enhet: Studieadministrativa enheten
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: christopher.sonnerbrandt@ki.se

Enhetschef

Jan Petersson

Telefon: 08-524 838 90
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Jan.Petersson@ki.se

Projektledare

Juni Francén Engdal Projektledare för införandet av nya Ladok
Anna-Karin Kolseth Projektledare för införandet av eISP

Student- och karriärservice

Vårt uppdrag är att inspirera, vägleda och stötta studenter, doktorander och forskare på Karolinska Institutet!

Johanna Bäckström Enhetschef

Allmän studie- och karriärvägledning
Den allmänna studie- och karriärvägledningen vänder sig mot presumtiva studenter via vägledningssamtal, mail, telefon, gymnasiebesök, rekryteringsmässor, och ansvarar dessutom för verksamheten med KI-ambassadörer.

Eva Feron Studievägledare
Jeanette Söderberg Norland Studievägledare

Rekrytering av studenter
Information om och marknadsföring av KI:s utbildningar nationellt och internationellt via webb, sociala medier, mässor och med hjälp av digitala studentambassadörer.

Jenny Enblom Kommunikatör
Helene Svanholm Kommunikatör
Tanya Schulte Kommunikatör

Karriärservice
Karriärservice (KICS) erbjuder karriärseminarier, kurser och workshops för studenter, doktorander, postdocs och forskare. Eventen förbereder för steget ut i arbetslivet – oavsett om det är i eller utanför akademin.

Kerstin Beckenius Samordnare
Emma Hägg Kommunikatör
Anethe Mansen Samordnare

Utbytesstudier
Information om utbytesstudier för utresande studenter från KI, samt mottagande och introduktion för inkommande studenter.

Malin Ahlén Handläggare
Karin Forslund Handläggare
Karen Gustafsson Handläggare
Magdalena Palmquist Handläggare

Stöd till studenter med funktionsvariation
Studenter med funktionsvariation kan ansöka om anpassat stöd för att underlätta studietiden. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Tina Teljstedt Samordnare

Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder

Vi arbetar med stöd till programnämnderna för läkarprogrammet och biomedicinprogrammen samt med studievägledning för dessa program. Inom kansliet samordnar vi också bl.a. nätverken för studievägledare, utbildningsnämndshandläggare och utbildningsadministratörer samt med övergripande utbildningsadministrativa processer.

Kontaktuppgifter till programansvariga
Kontaktuppgifter till studievägledare för utbildningsprogram
Information om nätverken

Charlotta Cedeberg Enhetschef
Lena Ahlberg Handläggare
Christian Edling Samordnare
Carolina Carneck Handläggare
Cecilia Forssman Handläggare
Isabel Johnson Studievägledare
Liliana Morales Handläggare
Karin Söderström Studievägledare
Maria Westin Studievägledare

Studieadministrativa enheten

Enheten ansvarar för universitetsgemensamma processer och studieadministrativa stödsystem som antagning, examen, studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabasen Selma, och administrativt stöd till disputationskommittén.

Christopher Sönnerbrandt Enhetschef
Anja Andersson Handläggare, examen
Anna Lok Handläggare, antagning
Anette Stjernberg Handläggare, antagning
Catheriene Bollö Handläggare, dipsutationskommittén och examen
Cecilia Lind Systemförvaltare, Ladok
Elisabeth Larsson Handläggare, examen
Eva Bjur Handläggare, disputationskommittén och examen
Eva Rignell Handläggare, Ladok, KIWAS
Gunilla Hovén-Malinovski Handläggare, disputationskommittén och examen
Johanna Sagen Handläggare, antagning
Katja Taavo Systemförvaltare, Ladokkonsortiet
Lena Nordlöf Systemförvaltare, Ladok
Madeleine Clarin Handläggare, antagning
Malin Öhrman Handläggare
Martin Guss Handläggare, antagning
Mikaela Jansson Handläggare, Ladok, Selma
Nina Von Zeipel Systemförvaltare, Selma, KIWAS, Ladok
Rana Abu-Ali Handläggare, antagning
Veronica Mazurkiewicz Handläggare, antagning
Ywonne Nilsson Handläggare, Ladok, Selma

Uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att vara mäklare av uppdragsutbildningar där KI:s institutioner är kunskapsgaranter. Uppdragsutbildningen skall syfta till ökad patientnytta, säkrare vård och effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Vidare skall uppdragsutbildningen förbättra integrationen mellan vården forskningen och utbildningen. Läs mer om vårt arbete här.

Jan Petersson Enhetschef
Richard Markstedt Projektledare
Ylva Olsson Projektledare
Michelle Azorbo, tjl Projektledare- och koordinator
Christina Bäckman Projektledare- och koordinator
Kristoffer Mörtsjö Projektledare- och koordinator
Nadja Saltell Projektledare- och koordinator
Ulla Finati Projektkoordinator
Ulrica Heidenberg Projektkoordinator
Magdalena Michalec Ekonomicontroller
Petra Hellblom E-lärandeproducent
Karin Freijd Kommunikatör

Studenthälsan

Studenthälsans uppdrag är att bedriva hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete samt att bistå med behandlande insatser vid studierelaterade besvär. Till Studenthälsan kan studenter och doktorander vid Karolinska Institutet vända sig med studierelaterade medicinska, psykiska och sociala problem. Exempel på medicinska insatser är åtgärder vid stickskador, lagstadgade hälsokontroller sjukskrivningar och remisser till hälso- och sjukvården. Läs mer om var vi erbjuder här.

Åsa Nandorf Enhetschef
Helene Fosselius Psykolog
Simon Nilsson Psykolog (Föräldraledig)
Kristina Fredriksson Psykoterapt
Erika Sinander Psykoteraput
Lena Mattson Företagssköterska
Linda Roos Murphy Sjuksköterska
Ying Jin Företagsläkare
Angela Rizzo Företagsläkare
Marie Åkerman Sjuksköterska
Gun Söderqvist Medicinsk sekreterare
Larissa Al Rammal Sjukgymnast
Projektkoordinator
Universitetsförvaltning