NyheterUtbildning

Utbildningens förutsättningar förändras när Karolinska Universitetssjukhuset får nytt verksamhetsinnehåll

Publicerat 2017-06-08 16:59. Uppdaterat 2017-06-09 13:00This page in English

Styrelsen för utbildning har utrett hur utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna påverkas av sjukhusets nya verksamhetsinnehåll. På tisdag den 30 maj överlämnades rapporten till rektor.

Utredningen visar att studenter som idag antingen har verksamhetsförlagd utbildning eller kurser förlagda på Karolinska universitetssjukhuset i Solna inte kommer att kunna nå vissa lärande- och examensmål, om inte åtgärder vidtas.

– Läkarprogrammet är det program som påverkas mest, men även ett flertal andra program berörs säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning och förklarar:

– Studenterna behöver möta patienter med vanliga och akuta tillstånd för att självständigt kunna diagnostisera och behandla dessa. Det måste också finnas arenor för interprofessionellt lärande för att studenten ska kunna tillägna sig förmåga till lagarbete.

l vissa fall påverkas samtliga studenter på viss kurs, eftersom alla är placerade på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, men i flertalet fall berörs endast delar av kursens studenter.

Rapporten från styrelsen för utbildning redovisar konsekvenserna av förändringarna i Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsinnehåll, identifierar var bästa förutsättningarna föreligger för att bedriva utbildning och ger också förslag till lösningar. 

Berörda institutioner på KI har utrett konsekvenserna för både forskning och utbildning

Rektor har även gett i uppdrag till berörda institutioner att utreda och förslå åtgärder för att säkerställa utförandet av de utbildnings- och forskningsuppdrag institutionen åtagit sig att utföra.

Nästa steg är att prorektor Anders Ekbom ska göra en sammanställning av identifierade problem och förslag på åtgärder, inklusive tidslinjer, resursbehov och ansvariga. Speciellt viktigt blir att identifiera problem som KI inte själv kan åtgärda.

Sammanställningen blir underlag till vidare diskussioner om Karolinska Institutets framtida forskning och utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset.

 

Läs handlingarna för mer detaljerad information

Hälso- och sjukvårdsorganisationSamverkanUtbildningsprogram