Utbildningar och kurser via Miljö- och Säkerhetsenheten

This page in English

Inom enheten Miljö- och Säkerhet anordnas flertalet utbildningar och kurser för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet. (sidan under uppbyggnad)

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom följande områden:

Biosäkerhet

  • Biosäkerhet/ Laboratory biosafety (swedish/english)

Kursen ges en gång på höstterminen i Solna (eng) och en gång på vårterminen i Flemmingsberg (sv). Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om biosäkerhet och vänder sig till alla på KI som arbetar med, eller i framtiden kommer att arbeta med mikroorganismer, genetiskt modifierade mikroorganismer och celler samt humant provmaterial. Inga specifika förkunskaper krävs. Datum kommer att läggas ut, anmälan görs via mail till christina.rosqvist@ki.se

Kursdatum: 28 maj 2018  - Inställd pga för få deltagare. Vi återkommer med nytt datum och tillfälle efter sommaren. 

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Miljö- och säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns i dokumentet Utbildningar inom brandsäkerhet samt på sidan Brandsäkerhet.  

Informationssäkerhet

Kemikaliesäkerhet

  • Half day course in risk assessment of chemicals in laboratory work (swedish/english)

This is a course that is free of charge and given on request; KI departments can book chemical safety coordinator Ulrika Olsson to hold a half-day course in risk assessment. The course can be given in Swedish or English.

Read more about the conditions. (Swedish)

  • KLARA barcodes (english)

In this course you learn how to get started with the bar code application in KLARA. Read more about functions and the advantages using KLARA barcodes. The course is free of charge for KI staff and available two times during the autumn, both times in Solna. The course is in English, and will be held:

Thursday 25th of January at 9 - 11

Thursday 8th of February at 13 - 15

Read more in the invitation about how to sign up and course content etc. 

  • Self-study course in KLARA chemical register (english)

This course is available and free of charge for KI staff. The course is only available in English (for now) In this course you learn how to conduct/edit a chemical register in KLARA, about the different features in the database and how to use the different tools in KLARA to extract important information. 

After examination you are qualified to be an “inventory taker”, read more about description and delegation tasks. The course starts on Mondays and a few days before the course start you will receive a course e-mail with course material; two preparatory presentations and a course document with tasks and questions to be answered, as well as a personal course login to KLARA.

You do all the work by your own computer, at work or at home, and you have up to 6 work days to finish all the tasks in the course material. Your answers on the questions, as well as the work you have done in KLARA will be the basics for examination.

Read more in the invitation about how to sign up, course content and examination.

Here are the course dates for 2018 at the moment:

  • Monday 15th of January to 22nd of January 
  • Monday 29th of January to 5th of February
  • Monday 12th of February to 19th of February
  • Monday 26th of February to 5th of March 

Laboratoriesäkerhet

Miljö- och hållbar utveckling

Strålsäkerhet

  •