Utbildningar och kurser via Miljö- och Säkerhetsenheten

This page in English

Inom enheten Miljö- och Säkerhet anordnas flertalet utbildningar och kurser för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet. 

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom följande områden:

Biosäkerhet

Kursen ges en gång på höstterminen i Solna (eng) och en gång på vårterminen i Flemmingsberg (sv). Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om biosäkerhet och vänder sig till alla på KI som arbetar med, eller i framtiden kommer att arbeta med mikroorganismer, genetiskt modifierade mikroorganismer och celler samt humant provmaterial. Inga specifika förkunskaper krävs.

Anmälan görs via mail till christina.rosqvist@ki.se

Kursdatum: 28 maj 2019 i sal S 413 i Flemingsberg kl. 09:00 - 16:30 ca. Se inbjudan med agenda mm. 

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Miljö- och säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns i dokumentet Utbildningar inom brandsäkerhet samt på sidan Brandsäkerhet.  

Informationssäkerhet

Kemikaliesäkerhet

  • KLARA riskbedömning/risk assessment

3:e april (svenska, Campus Solna) 

Kl. 09 - 12:00 Föreläsning KLARA riskbedömning (lektionssal 216, Retzis väg 13 a-b, plan 2)

Kl. 13:00 - 14:30 Workshop KLARA riskbedömning (datorsal Ada Lovelace, Berzelius väg 3, plan 4

Kl. 15:30 - 17:00 Workshop KLARA riskbedömning (datorsal Ada Lovelace, Berzelius väg 3, plan 4)

Kursanmälan

9:e april (English, Campus Solna)

Kl. 09:00 - 12:00 Lecture KLARA risk assessment (lecture hall BioMedicum D0351, Nobels väg 9)

Kl. 13:00 - 14:30 Workshop KLARA risk assessment (computer hall Grace Hopper, Berzelius väg 3, floor 4)

Kl. 15:30 - 17:00 Workshop KLARA risk assessment (computer hall Grace Hopper, Berzelius väg 3, floor 4)

Course registration

 

Laboratoriesäkerhet

Miljö- och hållbar utveckling

Strålsäkerhet

Sjukhusfysik tillhandahåller strålsäkerhetsutbildning till sjukhusets personal och till Karolinska Institutets personal.

Utbildningarna går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för strålsäkerhet inom sjukvård, vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd samt vilka dosgränser som gäller för allmänhet och personal. Under utbildningen lär sig deltagarna hur man arbetar på ett strålsäkert sätt.

För mer information kontakta Disa Åstrand, telefon: 08-517 706 15, e-mail: disa.astrand@sll.se. Tider för kurserna och anmälan se VO Sjukhusfysik Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Länkar

KursUtbildningsprogram