Utbildning vid Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna, med modern infrastruktur och teknik, innebär stora möjligheter till intressanta lösningar vad gäller utbildning av våra studenter. Det innebär också utmaningar såsom flytt, förändrat verksamhetsinnehåll och en ny organisation av hela sjukhuset.

Förutom det stora arbete som pågår i ordinarie organisation finns extra tillsatta resurser som arbetar med frågorna. Arbetet innefattar samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 1 juli 2017 har Carl-Fredrik Wahlgren uppdrag som vicedekan för samverkan med SLL med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Uppdraget innebär att i samverkan med andra försöka att säkra KI:s utbildningar i det nya vårdlandskapet, särskilt på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Task force Utbildning KI

Gruppen har till syfte att främja dialog och arbete vad gäller utbildning i relation till nya Karolinska Universitetssjukhuset och speciellt avseende flytt, nytt verksamhetsinnehåll och ny organisation.

Gruppen består av följande personer:

Annika Östman Wernersson, dekan för utbildning, Karolinska Institutet
Ylva Olsson, projektledare Karolinska Institutet
Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan för samverkan med SLL med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset
Ewa Ehrenborg, föreståndare CKU
Ann Langius-Eklöf, ledamot US, Karolinska Institutet

Maria Bradley, ledamot US, Karolinska Institutet

Samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset

Fortsatt samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset sker i form av regelbundna möten med utbildningsrepresentanter från Forsknings och Utbildning ledningen. Här sker också en översyn för att harmoniera med en ny organisation enligt befintligt ALF-avtal.

Kontaktpersoner

Agneta Månsson Broberg, utbildningschef, Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Gemzell Danielsson, utbildningssamordnare central FoU, Karolinska Universitetssjukhuset
Carl-Fredrik Wahlgren, vicedekan för samverkan med SLL med särskilt fokus på utbildning vid  Karolinska Universitetssjukhuset
Annika Östman Wernersson, dekan för utbildning, Karolinska Institutet
Ylva Olsson, projektledare Karolinska Institutet
Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset
Isabella Dombos, projektledare, FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

SamverkanUtbildningsprogram