Utbildning inom inköp och upphandling

This page in English

Inköps- och upphandlingsenheten arbetar för ökad kännedom bland anställda om inköp, upphandling och LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Möjlighet till utbildning ska finnas för samtliga anställda och anknutna.

Våra utbildningar

Inköp och upphandling erbjuder ett antal olika utbildningspaket inom upphandlingsområdet.

Flera utbildningar hålls regelbundet med möjlighet för KI:s personal att anmäla sig till. Vid minst 10 deltagare finns det också möjlighet att boka en utbildning till den egna institutionen eller avdelningen.

Efter deltagande i Grundutbildning i upphandling steg 1 samt steg 2 erhålls diplom som bevis på genomförd utbildning.

Utöver nedan angivna utbildningspaket erbjuder Inköp och upphandling utbildningar speciellt anpassade till specifika utbildningsbehov.

Utbildning e-handel

Kontakta supportsystems@ki.se

Se filmer om e-beställning på KI Play.

Grundutbildning i upphandling steg 1

Här får du lära dig vad upphandling är i ett större sammanhang, grunderna i upphandlingsregelverket, hur inköpsprocessen på KI ser ut och varför Miljö- och hållbarhetskrav  ska ställas vid upphandling på KI. 

 • Introduktion till offentlig upphandling
 • Direktupphandling 1
 • Upphandlingsprocessen
 • Ramavtal 1
 • Miljö och hållbarhet 1
 • E-handelssystemet
 • Diarieföring/arkivering

Kommande utbildningstillfälle är den 1 april kl 13.00-16.00, konferensrum 507, Aula Medica.
Anmäl dig här. Du kan behöva logga in med din KI-mail och lösenord. Max 20 deltagare. OBS! Kursen hålls på svenska.

Grundutbildning i upphandling steg 2

I steg 2 fördjupar vi oss i direktupphandlingar och hur ramavtal ska användas tillsammans med vårt E-handelssystem. Vi går igenom de olika möjligheter till undantag som finns i Lagen om Offentlig Upphandling.

 • Ramavtal 2
 • Direktupphandling 2
 • Undantag i LOU
 • Information från GMO
 • E-handelssystemet

Kommande utbildningstillfälle är 23 maj kl 13.00-16.00, konferensrum 507, Aula Medica.
Anmäl dig här. Du kan behöva logga in med din KI-mail och lösenord. Max 20 deltagare. OBS! Kursen hålls på svenska.

Introduktion för nya chefer avseende Inköp och upphandling:

 • Inköpsvolymer och inköpsmönster på KI
 • Lagen om offentlig upphandling
 • KI:s inköpsregler och upphandlingsprocesser
 • Ramavtal och avropsrutiner
 • Sanktioner
 • E-handel

Denna introduktion på 90 minuter ger åhöraren en introduktion till inköp och upphandlingsreglerna på KI. Åhörarna får också lära sig hur man går till väga när man ska följa KI:s inköpsregler. Avslutningsvis berörs olika krav från regering och myndigheter som övervakar oss och andra statliga myndigheter. Exempelvis E-handel och Upphandlingsskadeavgifter.

Kort introduktion avseende LOU:

 • Introduktion till offentlig upphandling
 • KI inköpsregler
 • Ramavtal
 • Sanktioner

Denna introduktion på 20 minuter ger åhöraren insikt i det faktum att det är ett EU-direktiv som styr den svenska Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Åhörarna får också en kort introduktion om hur KI centralt arbetar med inköpsfrågor och samarbetar med den övriga organisationen. Avslutningsvis berörs vilka myndigheter som övervakar oss och andra statliga myndigheter och vilka sanktioner och ekonomiska konsekvenser som kan drabba oss.

Kontakt

Lennart Martinsson
Inköp- och upphandlingsenheten
Telefon: 524 866 13
E-post: lennart.martinsson@ki.se