Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

This page in English

Halvdags fördjupning i de av Karolinska Institutet anordnade arbetsmiljöutbildningarna ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar” och ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning” för skyddsombud m.fl.

Syfte

Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, Riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation,  Perspektivet UMTO (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer). Teori varvas med praktiska övningar.
 

Frågor som behandlas under utbildningen:

  • Varför och när ska riskbedömningar genomföras? ”Räcker det inte med att vi pratar med varandra om risker?”
  • Vem ansvarar och vilka ska medverka i riskbedömningar?
  • ”Nu har vi genomfört en riskbedömning, vad händer se’n då?”

Målgrupp

Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som genomgått  den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildningen ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (halv dag)” samt  medarbetare som medverkar vid riskbedömningar såsom skyddsombud, AMG-ledamöter och HR-personer. För medarbetarna gäller att de genomgått den av Karolinska Institutet anordnade arbetsmiljöutbildningen  ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2,5 dag)”.

Kursledare

Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

 

Kurstillfällen och anmälan

 

Våren 2019

Tid:      10 april  2019   kl. 13.00-16.30 (utbildningen ges på svenska)
Lokal:   Sal 515, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg 

eller            

Tid:     21 maj  2019   kl.  8.30-12.00 (utbildningen ges på engelska)
Lokal:  Konferensrum 507, Nobels väg 6 Solna 


Anmäl dig här senast en vecka innan kursstart

Väkommen!