Utbildning i Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar

Som en fristående del i ledarskapsutbildningen "Formella/operativa chefs- och ledarskapet" erbjuds en utbildning i Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar.

Syfte

Klargöra frågeställningar som: Vad regleras i lag, centralt kollektivavtal och lokalt kollektivavtal? Vilka anställningsformer finns det på KI? Hur avslutas en anställning? Kan jag som chef neka mina anställda semester i januari? Måste jag bevilja studieledighet? Hur många betalda dagar har mina anställda rätt till för begravning? Vad är det för skillnad på flex och övertid?

Innehåll

Semesterlagen, Policydokument.
Teori varvas med diskussion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

Kurstillfällen

 

Våren 2018

Tid:    19 mars kl.8.30-12.00
lokal:  Konferensrum 507 , Nobels väg 6 Solna (Aula Medica)
 

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart

Välkommen!