Utbildning i Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar

Som en fristående del i ledarskapsutbildningen "Formella/operativa chefs- och ledarskapet" erbjuds en utbildning i Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar.

Syfte

Klargöra frågeställningar som: Vad regleras i lag, centralt kollektivavtal och lokalt kollektivavtal? Kan jag som chef neka mina anställda semester i januari? Måste jag bevilja studieledighet? Hur många betalda dagar har mina anställda rätt till för begravning? Vad är det för skillnad på flex och övertid?

Innehåll

  • Arbetstid
  • Distansarbete
  • Sjuk
  • Semester
  • Ledigheter
  • Förmåner
  • Försäkringar
  • Pension

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

 

Våren 2019

Tid:                     4 april  2019  kl  8.30-12.00
Lokal:                 Konferensrum 507, Nobels väg 6, Solna (Aula Medica)
 

Anmäl dig här!

Anmäl dig  senast en vecka före kursstart.

 

Välkommen!