Utbildning i Lönesättning och medarbetarsamtal 2 vid KI

This page in English

Inbjudan till dig som ska genomföra medarbetarsamtal 2 i höst vid Karolinska Institutet.

Syfte

Kursens syfte är att förstå den lönesättande processen vid Karolinska Institutet med fokus på lönerevision. Syftet är också att chefen ska bli bättre på att förklara och motivera den nya lönen för medarbetare genom övningar med skådespelare. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som har en chefs/ledarroll så väl inom forsknings/utbildningsverksamhet som administration som ska ha medarbetarsamtal 2.

Metodik

Interaktiv teater är en lustfylld och fokuserad arbetsmetod där deltagarna får träna på samtalssituationer som man som chef kan stå inför när det årliga lönesättande samtalet ska hållas med sina medarbetare. 

Kursupplägg

Utbildningen börjar med en introduktion och teoridel med utgångspunkt från Karolinska Institutets riktlinjer för lönesättning, därefter sker träningen med skådespelare i små grupper där skådespelarna agerar medarbetare i olika lönesamtalssituationer (case). De deltagare som observerar lär sig genom att se och uppleva vad som för samtalet framåt, vad som fungerar eller inte fungerar. Att se ett samtal gestaltat förtydligar och ger insikter man kanske annars inta skulle få. Observatörerna får formulera och sätta ord på vad som hände under samtalet. Den chef som övat får reflektera och sätt ord på sin upplevelse. Skådespelaren ger sin feedback på samtalet, hur det kändes, vad öppnade samtalet, vad låste samtalet etc. 

Kursledare

Utbildningen genomförs och arrangeras av HR-avdelningen vid Karolinska Institutet i samarbete med Solvere. Solvere är ett utbildningsföretag som använder interaktiva metoder med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor. 

Kurstillfällen och anmälan

 

Våren 2019

3 april 2019 kl. 8.30–12.30
Solna, Sal 221 Retzius väg 13ab, (kursen ges på svenska)

 

25 april 2019 kl. 8.30–12.30
Solna, Sal 221 Retzius väg 13ab, (kursen ges på svenska)

 

29 april 2019 kl. 8.30–12.30
Flemingsberg, Sal 4 p Alfred Nobels Allé 8, (kursen ges på svenska)

 

9 maj 2019 kl. 8.30–12.30
Solna, Sal 221 Retzius väg 13ab, (kursen ges på engelska)

 

16 maj 2019 kl. 8.30–12.30
Solna, Sal 221 Retzius väg 13ab, (kursen ges på svenska)

 

17 maj 2019 kl. 8.30–12.30
Flemingsberg, Sal 6L Alfred Nobels Allé 8, (kursen ges på svenska)

 

23 maj 2019 kl. 8.30–12.30
Solna, Sal 216 Retzius väg 13ab, (kursen ges på svenska)

 

24 maj 2019 kl. 8.30–12.30
Flemingsberg, Sal 6L Alfred Nobels Allé 8, (kursen ges på svenska)

 

3 juni 2019 kl. 8.30–12.30
Solna, Sal Charles Tomtebodavägen 18 A, (kursen ges på svenska)


Vi återkommer med bekräftelse när sista anmälningsdatumet passerat!

Anmälan görs online (via Websurvey).

Anmäl dig här Välkommen!


 

 

Intern fortbildning och kompetensutvecklingKurs