Utbildning i Lönerevision genom dialog kopplat till chefens ansvar

This page in English

Inbjudan till dig som ska genomföra lönerevision genom dialog mellan chef och medarbetare vid Karolinska Institutet.

Syfte

Kursens syfte är att förstå processen för lönesättning vid Karolinska Institutet samt öka förmågan att ge tydlig feedback i lönesamtalsituationen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som har en chefs/ledarroll så väl inom forsknings/utbildningsverksamhet som administration som ska genomföra lönerevision genom dialog mellan chef och medarbetare.

Metodik

Interaktiv teater är en lustfylld och fokuserad arbetsmetod där deltagarna får träna på samtalssituationer som man som chef kan stå inför när det årliga lönesättande samtalet ska hållas med sina medarbetare. 

Kursupplägg

Utbildningen börjar med en introduktion och teoridel med utgångspunkt från Karolinska Institutets riktlinjer för lönesättning, därefter sker träningen med skådespelare i små grupper där skådespelarna agerar medarbetare i olika lönesamtalssituationer (case). De deltagare som observerar lär sig genom att se och uppleva vad som för samtalet framåt, vad som fungerar eller inte fungerar. Att se ett samtal gestaltat förtydligar och ger insikter man kanske annars inta skulle få. Observatörerna får formulera och sätta ord på vad som hände under samtalet. Den chef som övat får reflektera och sätt ord på sin upplevelse. Skådespelaren ger sin feedback på samtalet, hur det kändes, vad öppnade samtalet, vad låste samtalet etc. 

Kursledare

Utbildningen genomförs och arrangeras av HR-avdelningen vid Karolinska Institutet i samarbete med Solvere. Solvere är ett utbildningsföretag som använder interaktiva metoder med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor. 

Kurstillfällen och anmälan

 

Våren 2018

Tid:               17 januari 2018 kl. 8.30–12.30
Plats:             Sal 221 Retzius väg 13ab, Solna (kursen ges på svenska)

eller
Tid:               19 januari 2018 kl. 8.30–12.30
Plats:             Sal 221 Retzius väg 13ab, Solna (kursen ges på engelska) 

Vi vill ha din anmälan så snart som möjligt, dock senast den 8 januari 2018.

Vi återkommer med bekräftelse när sista anmälningsdatumet passerat!

Anmälan görs online (via Websurvey).

Anmäl dig här på svenska

Anmäl dig här på engelska

Välkommen!