Utbildning i forskningsdokumentation

Vill du och din forskargrupp ha utbildning i hur forskning på KI ska dokumenteras och forskningsdata hanteras?

Kontakta ELN-koordinatorn och boka in en workshop eller presentation.

ELN koordinator

elnkoordinator@ki.se

08-524 872 65 (Cecilia Martinsson Björkdahl)

Det finns en webbkurs i Ping Pong "Forskningsdokumentation & Hantering av forskningsdata" som alla på KI kan gå. Den är obligatorisk för alla doktorander på KI.