Utbildning i Fördjupande introduktion för HR-medarbetare

 

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hur vi arbetar med arbetsrättsliga frågor vid KI.

Innehåll

  • Anställa
  • Anställningsformer
  • Avsluta anställning
  • Akademisk karriär
  • Kollektivavtal
  • Förmåner

Teori varvas med exempel på praktisk tillämpning vid KI.


Obs! från och med hösten 2018 ersätter denna denna kurs "Grundläggande praktisk arbetsrätt" .
 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till HR-medarbetare på institutionerna. Chefer hänvisas till halvdagsutbildningen "Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar".
 

Kursledare

Jenny Wärnlund och Åsa Agréus, HR-avdelningen. 

Kurstillfällen och anmälan

Våren 2019

Tid: 7 maj  och 8 maj kl 9.00-12.00 (båda dagarna)

Lokal:   Konferensrum 507, Nobels väg 6, Solna (Aula Medica)
 

Anmäl dig här! 

Välkommen!

Intern fortbildning och kompetensutveckling