Utbildning i det Formella/operativa chefs- och ledarskapet

Innehåll

Utbildningen är indelad i två delar. Del I omfattar sju utbildningstillfällen inom följande ämnesområden: juridik, ekonomi, personal, forskarstöd, kommunikation samt verksamhetsstyrning och uppföljning. Ämnesområdet Ekonomi innehåller från och med hösten 2018 två kurstillfällen, Upphandling och Ekonomispelet. Del II omfattar ett utbildningstillfälle inom ämnesområdet Ledarskap. 

Efter deltagande vid samtliga utbildningstillfällen överlämnas ett utbildningsintyg på begäran. Separat intyg ges för del I och II. 

Ytterligare fem utbildningar kopplat till chefens ansvar finns som tillval till utbildningen. Utbildningarna  Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, (Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor och Modul  3: Laboratoriesäkerhet)  och Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar riktar sig till alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön. Utbildningen Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar  riktar sig till chefer och ledare med personalansvar och utbildningen Avtalsfrågor kopplat till chefens ansvar vänder sig till Administrativa chefer vid Karolinska Institutet samt ekonomichefer/liknande roll.

Målgrupp

Chefer vid KI som idag har ett delegerat personal- och ekonomiansvar och har ett behov av att uppdatera sina kunskaper inom detta område.

Kurstillfällen

HT-2018

Program 

Tema 7, Ledarskap - 22 januari 2019 kl. 11-17 (kurstillfället ersätter 27 november 2018)
 Obs! nytt datum 

Lokal: Sal 221, Retziusv. 13a-b, Solna 

 

Våren 2019

Tema 1, Juridik - 13 mars
Tema 2, Ekonomi -  2 april  (Upphandling)
                                  16 maj (Ekonomispelet)
Tema 3, Personal steg 1 - 27 mars 
Tema 3, Personal steg 2 - 21 mars 
Tema 4, Forskarstöd & Tema 6, Verksamhetsstyrning och uppföljning - 9 april
Tema 5, Kommunikation -  7 maj

Tema 7, Ledarskap - 23 maj
 

Lokal: Campus Solna, se program 

 

Anmäl dig här!

Vi vill ha din anmälan senast den 1 mars.
 

Hjärtligt välkommen!