Utbildning i det Formella/operativa chefs- och ledarskapet

Innehåll

Utbildningen är indelad i två delar. Del I omfattar sex utbildningstillfällen inom följande ämnesområden: juridik, ekonomi, personal, forskarstöd, kommunikation samt verksamhetsstyrning och uppföljning. Del II omfattar ett utbildningstillfälle inom ämnesområdet Ledarskap.

Efter deltagande vid samtliga utbildningstillfällen överlämnas ett utbildningsintyg. Separat intyg ges för del I och II.

Ytterligare fem utbildningar kopplat till chefens ansvar finns som tillval till utbildningen. Utbildningarna  Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, (Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor och Modul  3: Laboratoriesäkerhet)  och Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar riktar sig till alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön. Utbildningen Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar  riktar sig till chefer och ledare med personalansvar och utbildningen Avtalsfrågor kopplat till chefens ansvar vänder sig till Administrativa chefer vid Karolinska Institutet samt ekonomichefer/liknande roll.

Målgrupp

Chefer vid KI som idag har ett delegerat personal- och ekonomiansvar och har ett behov av att uppdatera sina kunskaper inom detta område.

Kurstillfällen

Utbildningen startar den 7 mars 2018 kl. 9.30-17.00 
Lokal: Sal 221, Retzius väg 13 a-b Solna

Program

Tema 1, Juridik - 7 mars 
Tema 2, Ekonomi - 11 april
Tema 3, Personal steg 1 - 20 mars
Tema 3, Personal steg 2 - 15 mars
Tema 4, Forskarstöd & Tema 6, Verksamhetsstyrning och uppföljning - 18 april
Tema 5, Kommunikation -  25 april
Tema 7, Ledarskap - 16 maj

Lokal: Campus Solna, se program 


Anmälan

E-posta din anmälan till: Christina.Westin-Bohman@ki.se