Utbildning i det Formella/operativa chefs- och ledarskapet

Innehåll

Utbildningen är indelad i två delar. Del I omfattar sex utbildningstillfällen inom följande ämnesområden: juridik, ekonomi, personal, forskarstöd, kommunikation samt verksamhetsstyrning och uppföljning. Del II omfattar ett utbildningstillfälle inom ämnesområdet Ledarskap.

Efter deltagande vid samtliga utbildningstillfällen överlämnas ett utbildningsintyg. Separat intyg ges för del I och II.

Ytterligare fem utbildningar kopplat till chefens ansvar finns som tillval till utbildningen. Utbildningarna  Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, (Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor och Modul  3: Laboratoriesäkerhet)  och Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar riktar sig till alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön. Utbildningen Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar  riktar sig till chefer och ledare med personalansvar och utbildningen Avtalsfrågor kopplat till chefens ansvar vänder sig till Administrativa chefer vid Karolinska Institutet samt ekonomichefer/liknande roll.

Målgrupp

Chefer vid KI som idag har ett delegerat personal- och ekonomiansvar och har ett behov av att uppdatera sina kunskaper inom detta område.

Kurstillfällen

Utbildningen startar den 24 september 2018 kl. 9.30-17.00 
Lokal: Konferensrum 507, Nobels väg 6 (Aula Medica)

Program 

Tema 1, Juridik - 24 september
Tema 2, Ekonomi -  17 oktober
Tema 3, Personal steg 1 - 11 oktober 
Tema 3, Personal steg 2 - 2 oktober 
Tema 4, Forskarstöd & Tema 6, Verksamhetsstyrning och uppföljning - 23 oktober 
Tema 5, Kommunikation -  21 november 
Tema 7, Ledarskap - 27 november 

Lokal: Campus Solna, se program 


Anmälan

E-posta din anmälan till: Christina.Westin-Bohman@ki.se