Utbildning i Avtalsfrågor kopplat till chefens ansvar

Ledarskapsutbildning i avtalsfrågor i samband med forskningsfinansiering.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i avtalsfrågor.

Innehåll

Genomgång av grundläggande avtalsrätt, rutiner vid avtalshantering, särskilda frågor att uppmärksamma i avtal, t ex offentlighetsprincipen, personuppgiftslagen, publiceringsregler, immaterialrättsliga frågor samt EU-avtal.

Målgrupp

Administrativa chefer vid Karolinska Institutet samt ekonomichefer/liknande roll.

Kursledare

Juristenheten, Karolinska Institutet.
 

 2019
(datum ej bestämt)