Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

This page in English

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie av tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter.

Innehåll

Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan, registrering, skyddsåtgärder, nödlägesrutiner, avfallshantering och förvaring inom främst biosäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Målgrupp

Alla forskargruppsledare/motsvarande som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (motsvarande) och som någon gångoch som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning ”.

Kursledare

Jenny Karlsson och Ulrika Hallgren, KI:s Miljö- och Säkerhetsenhet 

 

Kurstillfällen och anmälan

 

Våren 2019

Tid:     14 maj 2019 kl. 8.30-12.00  (Kursen ges på engelska)
Lokal:  Marie, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart!

Obs! Vid färre anmälda än 10 forskargruppsledare förbehåller vi oss rätten att ställa in kurstillfället.


Välkommen!

Länkar