Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

This page in English

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie av tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter.

Innehåll

Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan, registrering, skyddsåtgärder, nödlägesrutiner, avfallshantering och förvaring inom främst biosäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Målgrupp

Alla som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (eller motsvarande) och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2 dag)”.

Kursledare

Medarbetare vid KI:s Miljö- och Säkerhetsenhet.

Kurstillfällen och anmälan

Tid:      18  oktober 2018 kl. 8.30– 12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:  Konferensrum 507, Nobels väg 6, Solna (Aula Medica)  

eller

Tid:     28 november 2018 kl. 8.30-12.00  (Kursen ges på engelska)
Lokal:  S 413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

 

Anmäl dig här senast en vecka innan kursstart
Välkommen!

Länkar