Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

This page in English

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Syfte

Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser. 

Innehåll

Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid Karolinska Institutet samt konflikter och strategier för konflikthantering och kränkande särbehandling.

Målgrupp

Obligatorisk! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetmiljöarbete" eller utbildningen "Grundläggande arbetmiljöutbildning".

Kursledare

Pia Stenberg i samarbete med Previa.

Kurstillfällen och anmälan

 

Våren 2019

Tid:       20 mars 2019  kl. 8.30-12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:   S 515, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg 

eller

Tid:       11 april 2019  kl. 8.30-12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:    Marie, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)

 eller 

 Tid:       8 maj 2019  kl. 8.30-12.00 (Kursen ges på engelska)
Lokal:    Mary, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart!

Välkommen!

Länkar