Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

This page in English

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie av tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av risker, riskbedömning.

Målgrupp

Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. 

Kursledare

Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Kurstillfällen och anmälan

Tid:      19 september 2018 kl. 8.30-12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:   Konferensrum 507, Nobels väg 6, Solna (Aula Medica)

eller

Tid:      26 september  2018 kl. 13.00 – 16.30 (Kursen ges på engelska)
Lokal:   Konferensrum 507, Nobels väg 6, Solna (Aula Medica)

eller

Tid:      13 november 2018 kl. 8.30 – 12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:   S 412, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
 

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart
Välkommen!

Länkar