Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

This page in English

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie av tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av risker, riskbedömning.

Målgrupp

Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. 

Kursledare

Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Kurstillfällen och anmälan

 

Hösten 2018

Tid:      13 november 2018 kl. 8.30 – 12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:   S 412, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart

Välkommen!

 

Våren 2019

Tid:      18 februari 2019 kl. 8.30-12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:   Flemingsberg

eller
Tid:      12 mars 2019 kl. 8.30 - 12.00 (Kursen ges på engelska)
Lokal:   Solna

eller
Tid:      26 mars 2019 kl. 8.30 – 12.00 (Kursen ges på svenska)
Lokal:  Solna

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart!

Välkommen!

Länkar