Utbilda och forska

This page in English

Information, resurser och verktyg för dig som är verksam inom utbildning, forskarutbildning och forskning.

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Inget stöd för hypotesen GABA/glutamat-obalans vid autism
GABAA receptor availability is not altered in adults with autism spectrum disorder or in mouse models, Horder J, Andersson M, Mendez MA et al., Science Translational Medicine, October 2018.

Mikromiljön i hela hudkostymen störd hos psoriasispatienter
A skewed pool of resident T cells triggers psoriasis-associated tissue responses in never-lesional psoriasis skin, Gallais Sérézal I, Hoffer E, Ignatov B, Martini E, Zitti B, Ehrström M, Eidsmo L, Journal of Allergy and Clinical Immunology, September 2018.

Nya rön om arvsmassans minsta moduler
The interaction landscape between transcription factors and the nucleosome, Zhu F, Farnung L, Kaasinen E, Sahu B, Yin Y, Wei B, Dodonova SO, Nitta KR, Morgunova E, Taipale M, Cramer P, Taipale J, Nature, September 2018