URA - utlandstjänstgöring

This page in English

Gäller för anställda vid KI som efter arbetsgivarens beslut ska vara stationerade utomlands. 

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Med stöd av URA kan KI anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan KI och medarbetaren där det anges vilka villkro som gäller under hela utlandstjänstgöringen. Exempel på detta kan vara försäkring, pension, ersättning för bostadskostnader, ersättning för flyttning och resor etc.

Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring, vilket kan regleras i kontraktet.

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrarpenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara folkbokförd i Sverige och skriven på en svensk bostadsadress.

Lön och ev. övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

Försäkring

Inför kommande utlandstjänstgöring är det viktigt att institutionen tecknar rätt försäkring för medarbetaren och ev. medföljande familj. Se vidare villkoren för utlandsstationering enligt URA på Kammarkollegiets hemsida.

Marie Curie finansiering

Om utsändningen helt eller delvis finansieras med Marie Curie medel så ska detta stämmas av med HR-avdelningen innan URA-kontrakt upprättas.

Kontakt

HR-specialist

Åsa Agréus

Telefon: 08-524 865 77
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: asa.agreus@ki.se

Länkar

Administration