Upprättande av konto i sociala medier

Informationen om kontot skickas till kommunikationsavdelningen vid Karolinska Institutet.