Upphandling av SK-kurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under vidareutbildning i Sverige. Kursgivarna står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kursen. De delmål som framgår i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning.

Söka plats på SK-kurser gör man via Socialstyrelsens hemsida.

Information för kursgivare:

SK-kurser 2019-2022

Inför nästa upphandling av SK-kurser planerar Socialstyrelsen vissa förändringar av upphandlingsförfarandet:

 • I det första skedet under hösten 2017 kommer Socialstyrelsen upphandla potentiella SK-kursleverantörer. Denna upphandling kommer inte att innehålla förfrågningar om specifika kursområden utan gäller enbart själva kursleverantören.
 • Vänligen observera! Karolinska Institutet kommer lämna in 1 gemensamt anbud och detta administreras av Enheten för Uppdragsutbildning. Det är mycket viktigt att det inte skickas in fler anbud från enskilda kursgivare, då det kan störa hela systemet för anbudsinlämning.
 • Upphandlingen av kursleverantörer kommer leda till ramavtal med olika kursleverantörer på upp till 4 år (2019-2022)
 • Under början av 2018 avropas kurser från ramavtalet, gällande kursområden som efterfrågas för kursåret 2019.
 • Därefter kommer ramavtalsleverantörerna att få avropsförfrågan inför varje nytt kursår under den period som ramavtalet gäller.

Du kan läsa mer på Socialstyrelsens webbplats om den kommande upphandlingen av SK-kurser för kursåren 2019-2022:  Läs mer om upphandlingen av SK-kurser 2019-2022

 

SK-kurser 2018

Inför kursåret 2018 avropar Socialstyrelsen kurser från de ramavtal som tecknades inför 2017.

Kursredovisning

Kursgivaren fyller i och skriver under deltagarlista och redovisning på Socialstyrelsens blanketter (finns på Socialstyrelsens hemsida). Dessa skickas sedan till KI Uppdragsutbildning, se kontaktuppgifter nedan.

Ansvarsfördelning

Du som kursgivare ska:

 • Förankra din kurs hos institutionen och göra en kostnadskalkyl i KIs kalkylmall.
 • Genomföra kursen.
 • Sammanställa deltagarlista och redovisning som skickas till KI Uppdragsutbildning.

KI Uppdragsutbildning ansvarar för:

 • Information om när det är öppet för anbud.
 • Ta emot alla anbud från KIs institutioner och sammanställa dessa till ett gemensamt anbud till Socialstyrelsen.
 • Meddela kursgivarna om de fått medel.
 • Ta emot kursredovisningar från kursgivare efter avslutad kurs, kontrollera att den är komplett, vidarebefordra till Socialstyrelsen.
 • Fakturera Socialstyrelsen och göra överföring av medel för resp. SK-kurs till resp. institution efter avslutad och redovisad kurs.

Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning.

Vi frågor kring SK-kurser, kontakta:

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
E-post: Richard.Markstedt@ki.se

Kontakta mig om du vill anordna eller beställa kurser inom odontologi inklusive specialistutbildning för tandläkare, optikerutbildning, neuropsykiatri, transkulturell psykiatri, suicidprevention samt SK- och ST-kurser.

 

Anbud och kursredovisningar skickas till:

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Nadja Saltell
171 77 Stockholm

Uppdragsutbildning