Upphandlad saneringsfirma

Publicerat 2018-01-03 10:34. Uppdaterat 2018-01-03 13:25This page in English

För perioden 15 december 2017 till den 14 december 2019 är Ragn-Sells AB upphandlat för sanering av laboratorier i samband med flytt och/eller avveckling av laboratorier. 

Mer information om vilka krav som ställs på sanering av lokaler eller utrustning som ska flyttas/avyttras, samt kontaktuppgifter finns på sidan "Inför flytt och/eller avveckling av laboratorier".  

Länkar

ArbetsmiljöHållbar utveckling