Uppehållstillstånd för doktorander

This page in English

Grundregeln: Antagna doktorander från icke-EU länder ansöker om uppehållstillstånd för doktorandstudier.

Uppehållstillstånd kan beviljas för 3-24 månader i taget. Studieintyg från institution ska bifogas, se Migrationsverkets checklista för första tillstånd resp. förlängningsansökan.

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare i Schweiz ansöker om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader, men får börja arbeta eller studera direkt efter att har kommit till Sverige.

Gästforskare

Om personen kommer som gästforskare till Sverige så skriver den mottagande institutionen ett mottagningsavtal på 6 månader med den sökanden så att personen kan söka uppehållstillstånd för gästforskare från hemlandet (kontakta HR-personal för support). 
Om personen blir antagen till forskarutbildning och har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige kan ansökan om uppehållstillstånd för studier göras från Sverige. Obs! Ny praxis vid statusbyte fr. o m maj 2017 påverkar personer som har uppehållstillstånd för gästforskare eller medföljande som första tillstånd.  

Vistelse upp till tre månader

Doktorander som enligt studieplan ska vistas kortare tid än tre månader i Sverige behöver ansöka om visum från hemlandet om de kommer från länder vars medborgare behöver visum till Sverige. Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst 90 dagar per halvår. Den som varit 90 dagar inom Schengenområdet måste vara utanför Schengen i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum. Ansökan om uppehållstillstånd för studier kan inte göras från Sverige. 
Medborgare i vissa länder (t.ex. USA, Japan) behöver inte visum till Sverige.

Sandwich-doktorander

Sandwich-doktorander som är antagna vid lärosäte i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd för studier i Sverige, förutsatt att den planerade vistelsen är minst tre månader. Det är viktigt att det finns en detaljerad studieplan. Uppehållstillstånd kan beviljas för upp till två år i taget om doktoranden kommer att vistas minst hälften av tiden i Sverige under tillståndstiden.Under tillståndtiden kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till en fjärdedel av tillståndstiden godtas. Det vill säga att om tillstånd beviljas för två år så är en sammanhängande utlandsvistelse på upp till sex månader acceptabel.

Ansökan om förlängning

Doktorander kan ansöka om förlängning av uppehållstillstånd tidigast sex månader innan nuvarande tillstånd går ut. Man har rätt att stanna i Sverige i avvaktan på beslut. 

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som har haft uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt 48 månader under de senaste 7 åren och har bott i Sverige kan ansöka om permanent uppehållstillstånd

Gästdoktorander 

Migrationsverket rekommenderar att utbytesdoktorander ska ansöka om uppehållstillstånd för besök (kod O). Dessa sökande kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier eftersom de inte är antagna till studier i Sverige. UT för besök gäller som längst upp till ett år och universitetet i Sverige får inte ge någon ersättning för arbete. Besökstillstånd räknas inte vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. 

Kontakt

Migrationsverket i Örebro (uppehållstillstånd för studier): GB-ORB-STUD@migrationsverket.se  
Migrationsverket i Norrköping (uppehållstillstånd för gästforskare): GB-NRK-Arbetstillstand@migrationsverket.se   

Information om Migrationsverkets handläggningstider

Vid problem kontakta Ulla Tunkara på Internationella Kansliet vid KI.

Länkar

Administration