Uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning har i uppgift att stödja institutionerna i deras arbete med uppdragsutbildning.
Vi hjälper er med admininstration och marknadsföring
av uppdragsutbildningar.

Enheten för uppdragsutbildning har det övergripande och samordnade ansvaret för uppdragsutbildning och är även den som tecknar avtal med uppdragsgivare.

Genom att anordna uppdragsutbildning kan KI vidareutveckla och expandera den utåtriktade verksamheten. Uppdragsutbildning är också ett tillfälle att få in nya perspektiv i verksamheten och ger forskare och lärare möjlighet till direkt dialog med verksamheter/kliniker där ny kunskap ska användas.

Riktlinjer för uppdragsutbildning
Årsrapport från uppdragsutbildning KI 2017

Uppdragsutbildning