Uppdatering efter vattenläcka i BioClinicum

Publicerat 2018-04-10 16:23. Uppdaterat 2018-05-03 09:36This page in English

Som vi tidigare meddelat så drabbades landstinget forskningshus BioClinicum den gångna helgen av en vattenläcka i ett av laboratorierna. En ismaskin gick sönder och en större mängd vatten rann ut. Saneringsarbetet påbörjades omedelbart, och på måndagen kunde verksamheten återigen använda lokalerna. 

Nu visar den preliminära tekniska undersökningen att ytterligare vattenmängder måste torkas ut och att det dessutom uppstått ett elfel till följd av läckan. Detta innebär att man behöver flytta över forskningsverksamheten till den opåverkade delen av BioClinicum. Enligt uppgifter från landstinget berörs cirka 100 forskare som just nu är verksamma i lokalerna.

Tidplanen för dessa åtgärder ansvarar landstinget för och den är tillsvidare inte fastställd. En fullständig genomlysning av elsystemet måste genomföras kommande veckor, och först därefter kan beslut fattas om en tidplan för hela saneringsprojektet. Om detta påverkar tidplanen för den planerade inflyttningen av resterande cirka 800 forskare är en fråga för sjukhusledningen.

Vi uppdaterar allteftersom ny information kommer.

Länkar