Uppdatering Drupal december 2016

Publicerat 2016-12-14 00:00. Uppdaterat 2017-04-03 11:24

Landningssidans meny

Vi har fortsatt att utveckla landningssidans meny för att den ska upplevas som en undermeny för ett område.

I fortsättningen kommer redaktören att kunna välja att gruppera länkarna i upp till fyra kolumner och därigenom kunna hantera en stor mängd länkar om det finns ett sådant behov.

Befintliga menyer hamnar automatiskt i den vänstra kolumnen (kolumn 1). 

Se handboken för hur du hanterar kolumner i en meny.

Promo link - ny promo som det går att ha många länkar i

Vi har utvecklat en ny form av promo – Promo link – där redaktören kan lägga till valfritt antal länkar. Tanken är att den ska användas när man har många länkar som behöver rymmas på en landningssida. Funktionen är utvecklad med tanke på de behov den kommande Medarbetarportalen har av detta, men kan självklart användas på alla landningssidor och sidor.

Promon går att ha med bild eller med linje (border). Promon kan användas på landningssida eller på sida.

Se handboken för beskrivning av hur du gör en promo link.

Ändrad storlek för promo slides

Vi har justerat storleken för promo slides så att de är något högre än idag och ska bli något lättare för redaktörer att använda. Den nya storleken innebär att bilder i promo slides bör vara minst 960 x 460 för att bli bra. Om du har valt att låta en promo slide gå över hela sidan (full width) måste bilden vara ca 1600x460 px.

Vi har också justerat den svarta remsan så den tar lite mindre plats.

Buggrättelser

Bland annat en bugg som gjorde att bildtexter på nyhetsartiklar inte visades som de skulle. 

Webbpublicering