Undervisning och Lärande (UoL)

Enheten för undervisning och lärande (UoL) är KI:s nya medicinpedagogiska enhet. UoL:s övergripande syfte är att bidra till den pedagogiska utvecklingen av KI:s utbildningsuppdrag.

Bakgrund

Enheten startades 1 januari 2019 genom en sammanslagning av tidigare enheter för pedagogiskt stöd, centrum för klinisk utbildning (CKU-KI), enheten för medicinsk pedagogik (UME), enheten för IKT pedagogik (KIB-IKT) samt KI:s uppdrag inom medical case center (MCC).

Målgrupp

UoLs verksamhet riktar sig till handledare, lärare och utbildningsledare såväl vid KI:s utbildning på campus som vid KI:s verksamhetsintegrerade lärande inom hälso- och sjukvården i Stockholms län. Verksamheten innefattar utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. 

Verksamhet

UoL:s verksamhet består av:

  • högskolepedagogisk utbildning
  • ledarskapsutbildning
  • organisatoriskt lärande genom evenemang och mötesplatser för pedagogisk dialog
  • stöd för kursutveckling och pedagogiska utvecklingsprojekt
  • stöd för implementering av pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
  • nätbaserade pedagogiska verktyg
  • pedagogisk support för KI:s lärplattform (Ping Pong/Canvas)  
  • utveckling av digitalt material och digital produktion (ljud och film)
  • utveckling av pedagogiska fokusområden såsom internationalisering
  • pedagogisk expertis i utbildningsrelaterade infrastrukturfrågor som fysiska och digitala lärandemiljöer 

UoL arbetar även med långsiktig utveckling och innovation för att kunna bidra till framtida kvalitet i utbildningen och därigenom hälso- och sjukvården.

Under 2019 pågår tidigare planerad verksamhet sida vid sida med utveckling av UoL:s verksamhet ombyggnation av lokalerna och ny webbportal.

Aktiviteter 2019

Den verksamhet som redan är planerad för våren 2019 hittar du än så länge på respektive webbplats för de tidigare verksamheterna (se nedan). Här finner du våra högskolepedagogiska kurser samt annan pedagogisk verksamhet:

Forskarhandledarutbildning

Pedagogik i utbildning på campus (UME)

Ledarskapsutbildning Forskargruppsledare, Framtidens utbildningsledare

Pedagogik i klinisk utbildning (CKU-KI)

Tjänster gällande lärplattform samt film och ljud (KIB-IKT)

Möjlighet att bidra

Vi bygger utvecklingen av UoL:s verksamhet och våra framtida aktiviteter utifrån utbildningens och våra målgruppers behov. Om du har tankar, idéer eller synpunkter kring det stöd och den utveckling som du, din kurs, ditt program, din enhet/verksamhet behöver är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Besök oss

Vi har flyttat in på Alfred Nobels Allé 10, Plan 6, Campus Flemingsberg.

Kontakta oss

Lena Nilsson-Wikmar tf. verksamhetschef

Maria Watter tf. bitr. verksamhetschef