TeamViewer (TW)

TeamViewer är ett verktyg för att stödja, hjälpa, interagera och samarbeta med människor. Utbyt information. Kom åt och använd teknik.

TeamViewer gör det möjligt att arbeta som om alla var i samma rum utan restid och omkostnader. Med TeamViewer har du allt det du behöver för att få hjälp av IT-avdelningen som kan koppla upp sig mot din dator efter ditt godkännande och kunna hjälpa dig vidare med det problem du har.

När ni sen stänger ner finns ingen koppling längre.

Ladda ner

Bild på inloggningsruta för teamviewer

Bild på inloggningsruta med ID samt lösenored för teamviewer efter nedladdning.