Tryckeri

This page in English

Printer i motion.

KI har för närvarande inget upphandlat tryckeri. Du kan vända dig till Bildmakarna på KI om du behöver hjälp med enklare tryck. För andra trycksaker behöver du göra ett avrop via det statliga ramavtalen med förnyad konkurrensutsättning.

Bildmakarna

Bildmakarna på KI kan trycka till exempel posters, flyers och broschyrer i vissa format. 

Statligt ramavtal för tryckeritjänster

Ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning innebär att du vid varje avrop (köp) är skyldig att göra en förfrågan där man frågar samtliga leverantörer som har ramavtal om att lämna in ett anbud som sedan utvärderas och tilldelas.

På avropa.se hittar du en avropsblankett för tryckeritjänster som du skickar tillsammans med din förfrågan till samtliga tryckerier som omfattas av det statliga ramavtalet. Du kan göra detta via funktionen ”Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer” som du hittar på sidan som listar tryckeritjänster med förnyad konkurrensutsättning.

Tänk på att du behöver ge tryckerierna minst en vecka på sig att inkomma med offert. Det tryckeri som inkommer med lägsta pris får uppdraget.

Upprätta en avropsförfrågan

Här hittar du utförligare instruktioner för hur du upprättar en avropsförfrågan för ett statligt avtal med förnyad konkurrensutsättning.