Tredje tilldelningen av medel för utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare (2016)

This page in English

Styrelsen för forskning (FS) har beslutat om medel för åtta anställningar som forskarassistent, åtta anställningar som forskare två år (forskarassistentförlängning) samt sex anställningar som forskare. Denna strategiska satsning görs för tredje året i rad och avser att rekrytera juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare.

Som forskarassistent tilldelas medel till följande åtta (i bokstavsordning):

Claudio Alarcon
Laura Baranello
Maria Genander
Carmen Gerlach
Taras Kreslavskiy
Magdalena Paolino
Björn Pasternak
Anna Wredenberg

Antalet behöriga sökande var 155 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i fyra år.

Som forskare (forskarassistentförlängning) tilldelas medel till följande åtta (i bokstavsordning):

Sarah Bergen
Olaf Bergmann
Alexander Espinosa
Fang Fang
Ulrika Marklund
Erik Melén
Katja Petzold
Ning Xu Landén

Antalet behöriga sökande var 17 st. Medlen omfattar 1000 tkr per år i två år.

Som forskare tilldelas medel till (i bokstavsordning):

Yenan Bryceson
Marie Carlén
Goncalo Castelo-Branco
Jens Hjerling-Leffler
Arne Lindqvist
 Ana Teixeira

Antalet behöriga sökande var 98 st. Medlen omfattar 1200 tkr per år i fem år.

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel.