Tre nya kollektivavtal

Publicerat 2018-12-20 14:28. Uppdaterat 2018-12-20 14:30

Tre nya avtal träder ikraft vid årsskiftet; ett nytt föräldralöneavtal, ett nytt avtal om lokala omställningsmedel och ett nytt samverkansavtal för KI.

  • I det nya föräldralöneavtalet har den tidigare ”karensen” om 90 dagar för nyanställda eller deltidslediga tagits bort och det nya avtalet ger rätt till föräldralön baserad på aktuell kalenderdagslön (från dag 1). Övriga regler, såsom antal dagar/tillfällen, beräkning av föräldralön etc. är oförändrade. Avtalet gäller för föräldraledighet som tas ut fr o m 1/1 2019 oavsett när själva ansökan gjordes. Avtalet omfattar således även pågående ledigheter.
  • Med det nya samverkansavtalet, ”Hållbar samverkan och delaktighet för framtiden”, sker samverkan på KI i tre nivåer: enhetsnivå, institutionsnivå och myndighetsnivå. Dialogen mellan chef och medarbetare och ett aktivt medarbetarskap står i centrum, och de flesta frågorna kommer hanteras på denna nivå. Syftet är delaktighet i god tid innan beslut. Implementering av det nya samverkansavtalet, med informations- och utbildningsinsatser kommer att ske under våren 2019.
  • Det nya avtalet om lokala omställningsmedel ger enklare och smidigare beslutsprocesser kring de partsgemensamma omställningsmedlen.

Se avtalen i sin helhet här:

Föräldralöneavtalet

Samverkansavtalet

Lokala omställningsmedel