Tre frågor till Linus Askenfelt, arkivarie vid LIME och PHS

Publicerat 2019-02-19 11:27. Uppdaterat 2019-02-20 15:27This page in English

Linus Askenfelt står och bläddrar i en bunt med papper i ett rum med arkivskåp.

Hej Linus Askenfelt, arkivarie vid institutionen för lärande, informatik, management och etik samt institutionen för folkhälsovetenskap. Berätta, vad gör egentligen en arkivarie?

– Som arkivarie har man många strängar på sin lyra. Men i grunden går yrket ut på att bevara och tillgängliggöra de allmänna handlingar som genereras av KI och kontrollera att hanteringen av dessa sker på ett rättssäkert sätt. Det kan vara allt från att kontrollera att medarbetare lämnar in handlingar för diarieföring till att förhindra brand- och fuktskador i våra arkivlokaler.

Hur ser en arbetsdag för en arkivarie ut?

– Vanligtvis börjar den med att jag kontrollerar om det finns något som behöver diarieföras eller om en begäran om att få ta del av allmän handling har inkommit. Utöver det förtecknar jag handlingar som ska in i institutionens arkiv och gör dem sökbara. Eftersom jag också är kontaktperson för GDPR ägnar jag en hel del tid åt att stötta medarbetare i dessa frågor.

Vad gör du när du inte är arkivarie?

– Jag spelar musik tillsammans med kollegor på campus Solna. Vi håller oss inte till en specifik genre utan kör vad som faller oss in för stunden.

Fyra tips från arkivarien

  • Undvik gem, häftstift och post-it bland pappershandlingarna då dessa förkortar livslängden på dokumenten avsevärt.
  • Skriv alltid ut med enkelsidig utskrift. Även om dubbelsidig utskrift är fördelaktigt ur miljösynpunkt gör det mer skada än nytta vid bevarandet av handlingen.
  • Använd pennor med arkivbeständigt bläck vid underskrifter. Om du är osäker på om du har rätt penna kan du kontrollera bläckpatronen (det ska stå SP Certifierad SVENSKT ARKIV).
  • Fråga hellre för mycket än för lite! Vi som är anställda vid en myndighet har en skyldighet att känna till de regelverk som styr verksamheten, men det är omöjligt att besitta all kunskap själv. Därför får du gärna fråga för att få hjälp och vägledning!

Kontakt

 

Arkivarie

Linus Askenfelt

Telefon: 08-524 833 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: linus.askenfelt@ki.se
Jag är arkivarie på institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) och institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Kontakta mig på sekretariat@phs.ki.se

Länkar