Toppublikationslistan nu automatisk

Publicerat 2018-06-01 12:43. Uppdaterat 2018-06-01 13:25This page in English

Från och med 1 juni 2018 övergår den så kallade toppublikationslistan på KI:s webb från manuell till automatiserad uppdatering. Samtidigt med detta har urvalskriterierna för KI-publikationer som kommer med på listan breddats något. 

Toppublikationslistan har funnits i en eller annan form på KI:s webb i över ett decennium och presenterar aktuella vetenskapliga artiklar – både originalresultat och översiktsartiklar – där KI:s forskare medverkat. Listan har tidigare uppdaterats manuellt av kommunikationsavdelningen och kriteriet för att komma med var minst en författare med KI-anknytning och att artikeln varit publicerad i en tidskrift med JIF (journal impact factor) 15 och uppåt.

Från och med juni 2018 uppdateras toppublikationslistan genom att information om artiklar hämtas automatiskt från databaserna Medline och Web of Science ungefär varannan vecka (något längre uppdateringstid över årsskiften). Samtidigt med omgörningen har urvalskriterierna för att komma med på listan breddats.

För att komma med i topplistan ska en artikel nu ha minst en KI-forskare i författarlistan och vara publicerad i en tidskrift som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Tidskriftens JIF ligger inom ett intervall som motsvarar JIF för topp 5 procent av samtliga artiklar i Medline. Topplistans tröskelvärde för 2018 är JIF 9,66.
  • Tidskriftens JCf, det vill säga fältnormerade citeringsgrad, ligger inom ett intervall som motsvarar JCf för topp 5 procent av samtliga artiklar i Medline. Topplistans tröskelvärde för 2018 är JCf 2,58.

Urvalskriterierna har tagits fram i samråd mellan KI:s vetenskapliga ledning, universitetsbibliotekets bibliometrigrupp och kommunikationsavdelningen.

Den nya listan kommer inte att uppdateras lika frekvent och detaljerat som den gamla manuella listan. Orsaken till förändringen är både ett ökat antal tidskrifter och KI-artiklar och ett behov att prioritera arbetsuppgifterna på kommunikationsavdelningen.

Till den nya toppublikationslistan

Brasklapp. Eftersom den automatiserade toppublikationslistan är helt ny kan det förekomma en del barnsjukdomar. Välkommen att höra av dig om något inte fungerar som det ska eller om du har frågor: forskningsnytt@ki.se

Publikation