Tips för ökad IT-säkerhet

Spamrapportering i Outlook

Hur man rapporterar SPAM till IT-avdelningen i Outlook

Har du fått oönskad e-post (spam eller phishing) som inte redan har märkts upp av KI:s e-postsystem som SPAM (detta görs genom att ämnesraden markeras med [**SPAM**] )  vill vi att du rapporterar dessa till IT-avdelningen så att filtret kan justeras ytterligare.

Är e-posten redan markerad med [**SPAM**] så behöver du inte rapportera in detta.

  1. Öppna eller markera spammailet i Outlook.
  2. Under menyalternativet "Svara" klicka på "Fler" och välj att "Vidarebefordra som bifogad fil".


     
  3. Adressera mailet till postmaster@ki.se och skicka iväg det.