Tillstånd och anmälan av mikroorganismer

This page in English

Hantering av icke gentiskt modifierade smittförande mikroorganismer kräver anmälan (skyddsnivå 2) eller tillstånd (skyddsnivå 3-4) från Arbetsmiljöverket. En lista över vilka mikroorganismer som tillhör riskklass 2 och uppåt, och därmed kräver anmälan eller tillstånd, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Notera att denna lista inte är komplett.

Har ni frågor gällande riskklassificering så kontakta biosäkerhetssamordnaren vid KI.

Undantag ges för diagnostikverksamhet där hanteringen enbart innebär användning av det ursprungliga patientprovet, till exempel för kemisk analys där anrikning inte sker. Forskningsverksamhet på mikroorganismer i riskklass 2 och uppåt kräver i stort sett alltid anmälan eller tillstånd.

På ett arbetsställe som har fått tillstånd eller godkänd anmälan för att hantera smittförande mikroorganismer gäller bland annat att:

  • att de hanteringsinstruktioner som upprättats i samband med anmälan följs
  • att endast de som blivit informerade om riskerna får arbeta där
  • att arbetet endast sker i de lokaler som angetts
  • att lokalerna är uppmärkta
  • att dokumentationen kring anmälan/tillståndet ska finnas lättilgängligt, tex i laboratoriepärmen

Vid tillståndsansökan/anmälan definieras bland annat vilka mikroorganismer som ska användas. Vill ni hantera ytterligare mikroorganismer i samma laboratorium, eller på annat sätt vill komplettera/ändra krävs en uppdatering av tillståndet/anmälan.

I föreskriften samt på Arbetsmiljöverkets hemsida finns också information om vilka uppgifter de kräver vid anmälan/tillståndsansökan. Biosäkerhetssamordnaren är behjälplig vid ansökan, och är även den som skickar dokumenten till Arbetsmiljöverkets Stockholmskontor.

Notera att institutionen ska vara medveten om vilka mikroorganismer på skyddsnivå 2 och uppåt som hanteras, via institutionens kontaktperson för biosäkerhet. Läs mer om detta under ”Bioskydd - Biosäkerhet”.

Vid skyddsrond eller vid inspektion från Arbetsmiljöverket ska dokumentationen gällande tillståndet, samt alla rutiner som innefattades av anmälan/tillståndet såsom riskbedömningar/hanteringsinstruktioner kunna visas upp.

Kontakt:

Samordnare

Jenny Karlsson

Telefon: 08-524 866 02
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Jenny.S.Karlsson@ki.se

Länkar