Tillfällig avstängning vid Nobels väg 16, måndag 12 juni, kl. 7:00 till 14:00

Publicerat 2017-06-02 10:02. Uppdaterat 2017-06-12 15:36

En tung utrustning ska transporteras ut ur MTC och tillfälliga avspärrningar kommer att göras i området kring huvudentrén vid Nobels väg 16 under måndagen 2016-06-12 klockan 7 till 14.

Dels kommer ytan vid vägen att spärras av för uppställning av lastbil som ska transportera bort utrustningen, samt kommer huvudentrén vara blockerad under en period. Inpassering till MTC kommer att ske genom en tillfällig entré. En väktare kommer att vara på plats för att vägleda och kontrollera passerkort för inpasserande till MTC.

Tidsplan

  • kl. 7-14 Plats för uppställning lastbil avspärrad
  • kl. 9-13 Huvudentré vid Nobels väg 16 avspärrad
  • kl. 11 -12 Nobels väg tillfälligt avspärrad för genomfart framför huvudentré vid Nobels väg 16

Karta

Karta över huvudingång på MTC som visar var en tillfällig avstängning 17-06-12