Tidsbegränsade anställningar

This page in English

En anställning kan vara tidsbegränsad av flera orsaker. Det är lagar, förordningar och kollektivavtal som styr reglerna. KI har även en anställningsordning som samlar de regler som gäller vid anställning av lärare och forskare.

Grund för tidsbegränsning enligt Lagen om anställningsskydd

 • provanställning
 • allmän visstidsanställning ALVA
 • vikariat
 • säsongsarbete
 • anställning av arbetstagare som har fyllt 67 år

Grund för tidsbegränsning enligt anställningsordningen

 • enstaka, kortvariga perioder
 • aspirantutbildning eller annan utbildning

Grund för tidsbegränsning enligt Högskoleförordningen

 • adjungerad professor
 • gästprofessor
 • forskarassistent
 • doktorand

Grund för tidsbegränsning enligt kollektivavtal

 • postdoktor
 • adjungerad universitetslektor
 • adjungerad universitetsadjunkt

Kontaktpersoner

HR-konsult

Anna Däckfors

Telefon: 08-524 860 05
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: anna.dackfors@ki.se

HR-konsult

Jenny Wärnlund

Telefon: 08-524 866 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: jenny.warnlund@ki.se

Länkar