Tidsbegränsade anställningar

This page in English

En anställning kan vara tidsbegränsad av flera orsaker. Det är lagar, förordningar och kollektivavtal som styr reglerna. KI har även en anställningsordning som samlar de regler som gäller vid anställning av lärare och forskare.

Grund för tidsbegränsning enligt Lagen om anställningsskydd

 • provanställning
 • allmän visstidsanställning (ALVA)
 • vikariat
 • säsongsarbete
 • anställning av arbetstagare som har fyllt 67 år

Grund för tidsbegränsning enligt anställningsordningen

 • enstaka, kortvariga perioder

Grund för tidsbegränsning enligt Högskoleförordningen

 • adjungerad professor
 • gästprofessor
 • biträdande lektor/forskarassistent
 • doktorand

Grund för tidsbegränsning enligt kollektivavtal

 • postdoktor
 • adjungerad lektor
 • adjungerad adjunkt

Kontaktpersoner

HR-specialist

Åsa Agréus

Telefon: 08-524 865 77
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: asa.agreus@ki.se

HR-specialist

Jenny Wärnlund

Telefon: 08-524 866 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: jenny.warnlund@ki.se

Länkar