Tidplan för utlysning av medel till core-faciliteter

Publicerat 2017-09-26 11:26. Uppdaterat 2017-09-29 12:54This page in English

En delgrupp inom KI:s infrastrukturråd arbetar just nu med att formulera urvalskriterier och processer inför den kommande utlysningen av centrala medel till core-faciliteter med start 2019.

Enligt den preliminära tidplanen ska urvalskriterierna beslutas i oktober i år. Utlysningen öppnar strax efter årsskiftet och besked kommer att lämnas till sökande sommaren 2018.

Ett mål med utlysningen inför kommande anslagsperiod, som börjar den 1 januari 2019, är att främja professionalitet, transparens och effektivt resursutnyttjande när det gäller driften av dessa för KI så viktiga servicefunktioner. Mer information kommer under hösten.

Kontaktperson: Anna Falk, akademisk samordnare för core-faciliteter på KI.

Länkar