Telefoni

This page in English

Stulen eller borttappad mobiltelefon

Under kontorstid (svensk tid 8.00-16.30), från Sverige och från utlandet

Kontakta Telefoniansvarig för att:

 • Spärra SIM-kort och erhålla ett nytt SIM-kort.
 • Göra polisanmälan.
 • Spärra telefonen. Diarienummer från polisanmälan behövs.
 • Eventuellt erhålla en ny telefon.

Om Telefoniansvarig inte är tillgänglig

 1.  Gör polisanmälan på polisen.se.
 2.  Kontakta IT-support (It-support@ki.se, 08-524 822 22) för att spärra SIM-kortet, erhålla ett nytt SIM-kort samt spärra telefonen. Diarienummer från polisanmälan behövs.

Efter kontorstid, från Sverige och från utlandet

 1.  Gör polisanmälan på polisen.se.
 2.  Mejla IT-support (It-support@ki.se) för att spärra SIM-kortet, erhålla ett nytt SIM-kort samt spärra telefonen. Diarienummer från polisanmälan behövs.
 • Efter kontorstid sker spärr av SIM-kort och spärr av telefon under första vardagen
 • Vid spärr av SIM-kort (utan utskick av nytt kort) kommer du att kunna återställa spärren (t. ex. om telefonen hittas)
 • Vid spärr av SIM-kort (med utskick av nytt kort) kommer du inte att kunna återställa spärren (t. ex. om telefonen hittas)
 • IMEI-nummer erfordras för att kunna göra en polisanmälan
  Skriv gärna upp ditt IMEI-nummer i förväg. Du hittar IMEI-numret på något av följande sätt:
  På kartongen till din telefon
  Genom att ange *#06# på knappsatsen på din telefon
  På Iphone under Inställningar > Allmänt > Om > IMEI

Byte av mobiltelefon

När man byter mobiltelefon finns det flera sätt att spara undan kontakter, bilder och annat material. Här följer en generell beskrivning för iPhone och Androidtelefoner som Samsung, HTC och Sony.

Manualer

Det finns manualer/handböcker för alla mobiltelefoner på internet som du hittar enklast genom att gå in i Google eller andra sökmotorer och söka efter märke och modell. I handboken brukar det finnas mycket bra information om hur man använder telefonen.

Länkar till handböckerna för standardmodellerna:

Byte från en Androidtelefon (Samsung/Sony/HTC etc.) till en annan Androidtelefon eller iPhone

Spara kontakter och bilder med hjälp av ett Google Gmail-konto. Du kan spara kontakter, bilder och annat i Google Drive, som du sedan kan ladda ner gratis till din nya telefon.

Byte från en iPhone till en ny iPhone

Kontrollera att du kan dina inloggningsuppgifter till ditt Apple-ID. I inställningarna, välj "Säkerhetskopiera till iCloud". När du startar din nya telefon, gå in i Inställningar och välj "Återställ kopia från iCloud".

OBS! Innan du lämnar ifrån dig din gamla iPhone - nollställ den under Inställningar.

Flytta kontakter till din nya telefon

 1. Gå in i kontakter, välj importera/exportera kontakter och välj att antingen skicka kontakterna som en fil till ditt Gmail-konto, exchange-konto, spara i mobilen eller spara på minneskortet om det finns i telefonen.
 2. Öppna filen i den nya telefonen och hämta kontakterna.

Ska du ha kvar ditt SIM-kort kan du även kopiera kontakterna till SIM-kortet.

Flytta bilder till din nya telefon

Bilder och annat material i din gamla telefon för du lättast över till Google Drive. Ladda ner appen i Google Play eller Appstore i fall du inte har den.

Innan du flyttar över bilderna till Google Drive, kan det vara bra att dela upp dem i olika album/mappar för att underlätta överföringen.

 1. Gå in på dina bilder, klicka på dela-ikonen, välj Google Drive och markera de bilder du vill flytta över.
 2. Klicka på nästa och spara. Bilderna överförs till Google Drive

Du kan logga in på Google Drive från vilken enhet du vill och komma åt dina bilder. Du använder samma inloggningsuppgifter som till ditt Gmail-konto.

OBS! Innan du lämnar ifrån dig din gamla telefon, gå in under Inställningar och gör en fabriksåterställning.

Felanmälan

Generella telefoniproblem

Vid frågor eller problem med telefonin ska du vända dig till telefoniansvarig på din institution. Den telefoniansvarige kan, bland annat:

 • Göra telefonibeställningar
 • Felanmäla telefoner och anknytningar
 • Ändra uppgifter, till exempel kategoriändra en anknytning

Vid felanmälningar

Tänk på att vara så detaljerad som möjligt när du beskriver vad du har för problem med telefonin till din telefoniansvarige. Ange alltid namn, anknytningsnummer, telefontyp (digital, analog, MEX), rumsnummer och eventuellt uttagsnummer. Det blir lättare för telefoniansvarig att lägga en felanmälan om denne har alla uppgifter i förväg.

Service för mobiltelefoner

För ett skicka mobiletelefoner som är köpta på Wisum på service kan ni använda de nedanstående länkarna beroende på var ni har köpt telefonerna:

Beställningar

Kontakta telefoniansvarig på din institution för att beställa telefonirelaterade produkter eller tjänster. Du kan se tillgängliga telefoner och produkter genom att logga in på IT-marknad (Wisum).

Mobilen utomlands

Att ta med sig sin mobiltelefon utomlands på semestern sker på egen risk. Det kan bli en väldigt dyr historia om man inte innan resan ser till att stänga av alla automatiska uppdateringar och synkningar i telefonen. Kontrollera innan avresan att dataroaming är avaktiverat.

Detta finns under "Trådlöst och nätverk" och "Mobila nätverk". "Anslut till datatjänster vid roaming" ska vara urbockat. Ett tips är att köpa ett lokalt kontantsimkort i landet du befinner dig i för att ha kontroll på kostnaderna.

Roaming inom EU/EES

Från och med 15 juni 2017 gäller nya regler för KI:s mobila abonnemang i EU/EES-länder .

 • Alla som har en mex-anknytning eller ett fristående mobilabonnemang kan ringa, skicka sms/mms och surfa (om abonnemanget inte är utlandsspärrat (standard)) precis som när man är i Sverige. Dessa gäller inte mobila bredbandsabonnemang.
 • Kolla upp med telefoniansvariga på din institution vad som bestämts på just din enhet. Har ledningen beslutat att de ska öppna för roaming i utlandet måste din telefoniansvarige ta bort spärren hos operatören.

OBS: När Roamingspärren är borttagen öppnas det för hela världen vilket kan medföra en ökad kostnad för institutionen, vilket innebär att det är institutionen som beslutar om detta. Har ni öppet för roaming, var medveten om att vara försiktig med att surfa utanför EU/EES länder, eftersom det kan bli dyrt. 

IP-telefoni

Beställning av ny IP-anknytning

Kontakta telefoniansvarige på din institution. Uppge alltid uttag och ditt rumsnummer.

En IP-telefon fungerar i stort som en vanlig telefon men kommunikationen sker via datanätet istället för telenätet. Därför går det inte använda IP-telefoner som nödtelefoner vid strömavbrott.

Instruktioner för IP-telefoner

Första gången, när du kopplar in en ip-telefon, kan det ta upp till 5 minuter eller mer tills telefonen har startat upp.  

Hur du loggar in

Modell 4425

 • Kontrollera först att endast ditt femsiffriga anknytningsnummer står i displayen efter texten Ange anknytningsnummer.
 • Tryck sedan på knappen under texten logga in.
 • Nu är du inloggad och kan använda telefonen. 

Modell 4422

 • Kontrollera först att endast ditt femsiffriga anknytningsnummer står i displayen efter texten Ange anknytningsnummer.
 • Logga in med högtalarknappen. 
 • Nu är du inloggad och kan använda telefonen. 

Modell 6863i

 • Koppla in telefonen i ett uttag så hämtas programvaran automatiskt. Detta kan ta upp till 5 minuter eller mer.
 • För att logga in, skriv ditt anknytningsnummer när det står användare på skärmen. Bekräfta genom att klicka på nedåtpilen på navigeringsknappen.
 • Vid strömavbrott behöver man inte göra något. När strömmen kommer tillbaka, startar telefonen av sig själv.
 • För att ändra anknytning, måste man logga ut genom att knappa in: #11#ok (navigeringsknappen)
 • För att logga in igen knappa in: *11*anknytningsnr#ok (navigeringsknappen).

Manual IP-telefon Mitel 6863i (pdf)

OBS. Gäller alla IP-telefoner: Vi rekommenderar att man inte loggar ut sin anknytning. Om någon ringer dig och du har loggat ut får de spärrton. Vill man däremot inte ta emot samtal kan man antingen hänvisa eller vidarekoppla telefonen.

Flytt av IP-anknytning

Kontakta din telefoniansvarige på institutionen. Det gäller både vid tillfällig och permanent flytt.

Till rum som inte har någon befintlig IP-telefon eller IP-telefoni

Kontakta telefoniansvarig på din institution.
Flyttar du in i Biomedicum eller Neo behöver du inte göra det. Alla uttag ska vara klara för ip-telefoni.

Programmering av funktionsknapp

All programmering måste ske direkt på telefonapparaten av användaren själv. Man kan programmera koder manuellt. Vill man ha fast passningsställe vid uteblivet svar, till exempel till mobil, kontakta telefoniansvarige på din institution.

Programmeringskoder

 •  Medflyttning från egen anknytning, * 21* ankn.nr. # Avbeställa # 21 #
 •  Extern medflyttning, * 22 # extern kod/ankn.nr. # Avbeställa # 22 #
 •  Hänvisning, * 23 * orsak, se länken med hänvisninskoder * TTMM/MMDD # eller enbart #. Avbeställa # 23 #

Hänvisningskoder (pdf)

Konferenssamtal

Använd konferenstjänsten när du vill ha telefonmöte med flera personer samtidigt.

 • Du som bjuder in till konferensen väljer själv en kod på fyra siffror, undvik enkla sifferkombinationer som exempelvis 1234. Du behöver inte göra en nummerbeställning i förväg. Koden är aktiv så länge som någon är inloggad på konferensen.
 • Se till att alla konferensdeltagare får koden.
 • Konferensdeltagarna ringer 08-524 823 00 vid överenskommen tidpunkt och knappar in koden. Telefonkonferensen är nu öppnad.

För externa deltagare är kostnaden enbart Sverigesamtal, inga andra avgifter tillkommer för att ringa in till dessa konferenser. Du som bjuder in till konferensen behöver inte betala någon extern avgift för konferensen.

Det går även att nå konferenstjänsten från utlandet, ring då +46 8 524 823 00.

Läs också: Ny konferensutrustning underlättar resfria möten

E-post i mobilen

Mer information finns under E-post.

Registering av mobiltelefon

UF-medarbetare: registrera din mobiltelefon i nytt system

Beslut om registrering har tagits av universitetsdirektören och har diarienumret 2-5355/2018.

Priser

Månadskostnaden för telefoni såväl som tilläggskostnaden för t.ex. samtal i och till utlandet finns i prislistan nedan.

Prislista telefoni (PDF)

Inför bytet av operatör till Telia i november 2018 har abonnemangsformerna ändras och med detta även surfvolymerna. För att underlätta driftsättningen har IT-avdelningen ändrat surfvolymens minsta nivå för alla mobila anknytningar MEX på 7 GB. 

I samband med upphandlingen tog vi fram statistik gällande surf för mobila anknytningar MEX, fristående mobiler och mobilt bredband. För MEX visade statistiken att 60% av användarna hade en förbrukning understigande 1 GB/månad.

Vi rekommenderar institutionerna att löpande kvartalsvis justera medarbetarnas surfpott till att spegla användarnas verkliga förbrukning. Rätt volym på surfpotter och på mobila bredband kan medföra en besparing.

Hänvisa din telefon

Hänvisa din telefon

SMS-tjänst

För att skicka ut sms till många mottagare finns från mars 2019 ett avtal med leverantören SMS Teknik. Denna tjänst ersätter den tidigare upphandlande sms-lösningen.

Tidigare konton hos SMS Teknik läggs in, med nya priser, under det nya avtalet och ni kan fortsätta använda dem. 

Mer information:

För ytterligare information kontakta Telefoniansvarig

Frågor och svar

Var finns manualer för min telefon?

Det finns manualer/handböcker för alla mobiltelefoner på internet som du hittar enklast genom att gå in i Google eller andra sökmotorer och söka efter märke och modell. 

Handböcker för standardmobiltelefonerna finns här: 

Standardmodellerna supportas av IT-supporten när det gäller funktioner kopplade till  våra tjänster.

Finns telefonsupport på svenska?

Sony, Samsung och Apple erbjuder svenskspråkig telefonsupport för mobiltelefoner. Du når dem på följande telefonnummer:

 • Sony: 08-58 769 220
 • Samsung: 0771-72 67 864
 • Apple: 020-10 05 29

Hur gör jag inställningar för nya SIM-kort?

Inställningar för SIM-kort hämtas automatiskt av din telefon. Om du uppgraderar från 3G till 4G kan du behöva hämta 4G inställningar manuellt från "Inställningar" i din telefon.

Kan jag få telefoni via KI om jag sitter i landstingets lokaler och har telefoni via SLL idag?

Ja, via en mobil anknytning (MEX) kan du få en anknytning i KI:s växel om du sitter i landstingets lokaler.

Kan jag som arbetar på KS ringa via KI?

Ja, om du har en mobil anknytning (MEX) eller om förutsättningar för IP-telefoni finns.

Kan enheter som idag inte sitter på KI-växeln anslutas via IP-telefoni?

Det går i vissa fall och det är beroende på befintligt datanät. Om en enhet är intresserad av detta ska det anmälas till IT-support. Det går alltid att ansluta en enhet med en mobil anknytning.

Hur kan jag ta reda på hur mycket datasurf har jag kvar på mitt mobilabonnemang? (gäller mex eller fristående mobil abonnemang)

Skicka ett sms från mobiltelefonen med texten "surfmängd" till 4466, så får du svaret.

Hur kan jag spara kontakter, bilder och annat i mobiltelefon?

iPhone

Enklast är att starta igång icloud (gratis molntjänst som finns i alla iphone telefoner, använd din @ki.se för tjänstemobilen) som finns under inställningar. Där kan du välja vad du ska spara. Du kan sen komma åt dem från en annan iphone. Du kan också logga in på www.icloud.com från en PC eller Mac för att komma åt innehållet.

Det går även spara undan kontakter och annat i andra molntjänster, gratis Appar, kan laddas ner från AppStore, som Dropbox, Google Drive och Box.

Andriod-telefoner (t.ex. Samsung, Sony, Nokia, HTC mm.)

 Här kan man också spara undan kontakter, bilder och annat i olika molntjänster som finns gratis hämta från Google Play. Oftast finns (Google Drive) förinstallerad i mobilen. Där kan du lägga in vad du vill ha. Sen kan man öppna Google Drive i andra mobiltelefoner, plattor och datorer, genom att logga in i Google med samma konto (använd din @ki.se för tjänstemobilen).

Mer information finns under rubriken (Byte av mobiltelefon) här under Telefoni.

Vad ska jag göra om jag lämnar tillbaka en mobiltelefon till min institution?

iPhone

Spara allt du vill ha kvar innan du gör detta.  Nollställ telefonen under Inställningar - Allmänt - Nollställ. Här väljer du (Radera allt innehåll och inst.) Det är absolut viktigt att du tar bort mobilen från (Hitta min iphone), om du har aktiverat den. Det är bara du som har mobilen kan göra detta, eftersom det frågar efter ditt Apple-konto lösenord.

Andriod telefoner (t.ex. Samsung, Sony, Nokia, HTC mm.)

Spara allt du vill ha kvar innan du gör detta. På alla Andriod telefoner kan man göra en fabrik återställning som finns under Inställningar. Men det är olika mellan Anriod telefoner. Kolla detta i handboken, som alltid finns hämta från nätet (sök efter märke och modell på mobilen i Google eller andra sökmotorer).

Min iPhone hittar inte Telias nät. Vad ska jag göra?

Om man ignorerar systemuppdateringar i iPhone flera gånger, kan man få detta problem. Lösningen är att koppla mobilen till WiFi (t.ex. Eduroam, eller annat WiFi utanför KI) för att installera systemuppdateringen. Den ligger under Inställningar - Allmänt - Programuppdatering. När du kör denna startar telefonen om sig några gånger automatiskt, sen borde telefonen hitta Telia-nätet igen.

Jag kan inte ladda min iPhone. Vad beror det på?

Om  din iPhone är helt urladdad, kan det ta några minuter innan den börjar ladda igen när den har kopplats till en laddare. Det är förmodligen inte något fel på mobiltelefonen. Det är bara att koppla in laddaren och vänta tills laddningen kommer igång.

Om laddningen inte kommer igång, kan det också vara fel på laddaren. Testa olika uttag för att vara säker. Testa också på en annan iPhone eller iPad för att se om det inte är fel på laddarsladden. 

Jag kommer att gå på föräldraledighet/tjänstledighet. Kan jag behålla mitt nuvarande KI mobilnummer?

Ja, IT-Support säger upp abonnemanget, men numret reserveras för dig upp till 12 månader. Beställ via Telefoniansvarig.

Alternativt kan institutionen välja att fortsätta betala för abonnemanget även under ledigheten; då löper det på som vanligt.

Länkar