Tele-Hänvisning KI möjligt igen - byter namn till CMG Web

Publicerat 2017-12-13 15:37. Uppdaterat 2018-03-09 10:05

Nu är det möjligt att logga in i systemet för telehänvisning igen.

Du kan logga in via: https://ki.kund.tis.tele2.com. Systemet byter dessutom namn från BluStar Web till CMG Web. 

Ursprungligt meddelande

Det är problem med inloggningen till Tele-Hänvisning KI (Blustar Web).

Felsökning pågår hos operatören.

Under tiden som inloggningen inte fungerar kan du använda manuella koder för att hänvisa din telefon. Hänvisningskoder (pdf) 

Länkar