Teknisk personal på FyFA

This page in English

Här finner du en lista över teknisk personal på Fyfa

Biomedicinska analytiker, forskningsingenjörer, laboratorieassistenter, laboratorieingenjörer, laboratorieintendeter,
laboratoriebiträden och tekniker.

Gemensam e-postadress till laboratoriepersonal är labpersonal@fyfa.ki.se

Namn Grupp Arbetsuppgifter
Azar Baharpoor Molekylär smärtforskning Brandskyddskontrollant
Lokal administratör i KLARA-registret
Anette Ebberyd Anestesi (ANOPIVA KURS)  
Michael Elm
Service@fyfa.ki.se
Administration på FyFa Service i husen, lagerbutik
Stefano Gastadello   Laboratoriesäkerhet - Biosäkerhet
Ansvarig för FyFa:s gemensama BSL-2 labb
Ingeborg Gottlieb-Inacio
Ingeborg.Gottlieb-Inacio@karolinska.se
Anestesi (ANOPIVA KURS) Samarbetar med Anette Ebberyd
IT-samordnare vid ANOPIVA-kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset
Yvette Hedström Basal och klinisk muskelbiologi Brandskyddskontrollant
Katrin Ingermo Integrativ fysiologi Skyddsombud Arbetsmiljögruppen
Kontaktperson Kemiskt avfall
Tony Jimenez-Beristain Experimentell audiologi Skyddsombud Arbetsmiljögruppen
Åsa Johansson Adminstration på Fyfa Ordförande Arbetsmiljögruppen
Brandskyddsansvarig, Kemikalieombud
Eva Lindgren   Brandskydd - biträdande föreståndare brandfarlig vara
Arbetsmiljögruppen
Monica Marcus Neuropsykofarmakologi  
Hina Mohsin Adminstration på FyFa Service i husen
Souren Mkrtchian   Föreståndare och ansvarig för isotoplabbet på Farmakologen, 5138 A
Kontaktperson och ansvarig Strålsäkerhet
Torbjörn Morein Integrativ fysiologi Brandskyddskontrollant
Carina Nihlén Farmakologisk kväveoxidforskning  
Åsa Nordling Farmakogenetik Brandskyddskontrollant
Annika Olsson Farmakologisk kväveoxidforskning Läkemedelsansvarig
Lokal administratör i KLARA-registret
Ann-Marie Pettersson Integrativ fysiologi  
Margareta Porsmyr-Palmertz Molekylär och cellulär arbetsfysiologi Kontaktperson Laboratorieavfall, Fysiologi
Margaretha Stensdotter-Larsson Farmakologisk kväveoxidforskning Brandskyddskontrollant
Håkan Westerblad Prefekt Ansvarig brandfarliga varor
Kontaktperson och ansvarig Strålsäkerhet