Teknisk personal på FyFA

This page in English

Här finner du en lista över teknisk personal på Fyfa

Biomedicinska analytiker, forskningsingenjörer, laboratorieassistenter, laboratorieingenjörer, laboratorieintendeter,
laboratoriebiträden och tekniker.

Gemensam e-postadress till laboratoriepersonal är labpersonal@fyfa.ki.se

Namn Grupp Arbetsuppgifter
Azar Baharpoor Molekylär smärtforskning Lokal administratör i KLARA-registret
Anette Ebberyd Anestesi (ANOPIVA KURS)  
Stefano Gastadello    
Yvette Hedström Basal och klinisk muskelbiologi  
Katrin Ingermo Integrativ fysiologi  
Tony Jimenez-Beristain Experimentell audiologi  
Eva Lindgren    
Monica Marcus Neuropsykofarmakologi  
Souren Mkrtchian   Kontaktperson och ansvarig Strålsäkerhet
Torbjörn Morein Integrativ fysiologi  
Carina Nihlén Farmakologisk kväveoxidforskning  
Åsa Nordling Farmakogenetik  
Annika Olsson Farmakologisk kväveoxidforskning Läkemedelsansvarig
Lokal administratör i KLARA-registret
Ann-Marie Pettersson Integrativ fysiologi  
Margareta Porsmyr-Palmertz Molekylär och cellulär arbetsfysiologi Kontaktperson Laboratorieavfall, Fysiologi
Håkan Westerblad Prefekt Ansvarig brandfarliga varor
Kontaktperson och ansvarig Strålsäkerhet