TEAK - Teaching in English

This page in English

TEAK - Teaching in English at Karolinska Institutet är en kurs i engelska språket i tre nivåer för undervisande personal vid Karolinska Institutet. Kursen ges i lokaler på campus Solna.

De olika nivåerna är grundkurs (step 1), fortsättningskurs (step 2) och fördjupningskurs (step 3). Efter genomfört språktest delas deltagarna in i nivåbaserade grupper efter språktest.

För mer detaljerad information om TEAK och viktiga datum se engelska sidan. 

Anmälan

Anmäl dig här senast den 6 april

TEAK - Steg 1

Grundkurs, totalt 29 lektionstimmar.
Kostnad: 3915 SEK/person.

Kursen  ges som antingen för- eller eftermiddagskurs - vilken kurs du hamnar i beror på deltagarnas resultat på språktestet (med reservation för eventuella ändringar). Ytterligare två halvdagars kurs ges i november och i mars (nästföljande år). 

Ladda ned kursbeskrivning för TEAK - steg 1 längst ned på sidan. 

TEAK - steg 2

Fortsättningskurs, totalt 24 lektionstimmar.
Kostnad: 3240 kr/person.

Fördjupning av delarna från grundkursen med hänsyn tagen till önskemål från deltagarna. Förkunskapskrav: Genomförd TEAK step 1.

Ladda ned kursbeskrivning för TEAK - steg 2 längst ned på sidan. 

TEAK - steg 3

Fördjupningskurs, totalt 24 lektionstimmar.

Kostnad: 3240 SEK/person.

Fördjupning av delarna från TEAK step 2 med hänsyn tagen till önskemål från deltagarna. Förkunskapskrav: Genomförd TEAK step 2.

Ladda ned kursbeskrivning för TEAK - steg 3 längst ned på sidan. 

Kontakt

Sheila Macdonald-Rannström
Arbete: 08-545 45 370
E-post:sheila.rannstrom@britishinstitute.se

Adress:
British Institute
Jakobs Torg 3, 4tr
111 52 Stockholm